Search

Nippjanaw bis-serjeta

23 September 2002

Il-BICC Bhala membru fundatur tal-Kunsill Konsultattiv ghall-Industrija tal-Bini (il-BICC) xejn ma jaghtini sodisfazzjoni aktar milli...

Find out more

L-ekonomija wara l-gwerra

16 September 2002

Bhalissa huma hafna l-ekonomisti li qed jippruvaw jikkalkulaw x’jista` jkun l-effett fuq l-ekonomija tad-dinja u...

Find out more

Il-Battalja Kbira Nazzjonali

09 September 2002

Strutturi Min jghid li l-ekonomija Maltija m’ghandiex problemi serji ma jafx x’inhu jghid! Fl-ekonomija Maltija...

Find out more

Produttivita Nazzjonali

02 September 2002

Labour Force Survey Mill-Labour Force Survey li giet ippublikata l-gimgha l-ohra johrog li n-numru ta`...

Find out more

Aktar dwar it-tnehhija tat-TOSS

26 August 2002

TOSS Kienu hafna li kitbuli jew kellmuni wara l-kummenti tieghi dwar id-decizjoni tal-Gvern li jwaqqaf...

Find out more

Decizjonijiet Zbaljati fit-Turizmu

19 August 2002

Settembru 11 It-Turizmu mhux sejjer tajjeb. Li nwahhlu kollox f’Settembru 11 hu zball kbir. Illum...

Find out more

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).