SME Chamber

Il-Freeport maghluq: Jitkompla x-xoghol tal-Exports

Il-GRTU illum hadet passi mal-awtoritajiet fil-Freeport u mal-Ministru
tal-IT and Investmenti. biex isiru arragamenti halli x-xoghol fil-Freeport ma
jieqafx ghall kollox. Minhabba ragunijiet ta’Health and Safety il-krejnijiet
fil-Freeport jitwaqqfu awtomatikament meta jqum rih qawwi, bhal ma gara
illum.


Il-GRTU issostni li billi il-Freeport Gate hu il ‘gateway’ uniku
ta’ Malta li minnu jghaddi 80% tal-esportazzjoni u importazzjoni ta’ dan
il-pajjiz, ma jistax ikun li x-xoghol jieqaf ghal kollox bhal ma’ gara fl-ewwel
sieghat ta’ dal-ghodu. Wara il-granet tal-Ghid ix-xoghol ghall esportazzjoni
illum il-Gimgha 16 ta’ April kien qawwi hafna u waqfien totali jgib inkwiet kbir
ghall hafna negozji u fabbriki. L-inkwiet jizdied nhar it-Tnejn jekk ix-xoghol
jibqa wieqaf ghall-kollox.

Bis-sahha ta’ negozjati li saru bejn il-GRTU’
f’isem il-Burdnara u kummercjanti u il Freeport Management ser ikun possibbli li
x-xoghol tal-esportazzjoni jibqa ghaddej. Ix-Xoghol ser jitkompla ghada Is-Sibt
skond l-arrangament specjali negozjati mill-GRTU illum.

Il-GRTU qed
tistenna li l-gimgha d-diehla l-Freeport jaghmel sforz hafna ikbar biex jispicca
l-‘backlog’ li diga hemm u biex ma’ jizdidux aktar il-problemi li Burdnara qed
jiffacjaw regolarment fil-Freeport Gate.
Il-GRTU qed tappella
lill-Awtoritajiet halli tinstab soluzzjoni dejjiema ghall-problemi li ilhom
jezistu s-snin u li huma ta xkiel ghat-thaddim efficenti tal-Freeport
Gate.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).