Fabian Demicoli

Xoghol fil-Lokalitajiet

  Jkompli t-Tisbih tal-Promenade f'M'Xlokk

X-xogħol fuq il-promenade ta' Marsaxlokk kwazi lest. Tkabbret u issebbħet il-bankina tan-naħa tal-bini. Ix-xogħol fuq il-promenade dam ma beda minħabba li l-Ministeru dam għaddej f'diskussjonijiet ma' l-Assocjazzjoni Bejjiegħa tal-Monti sabiex jintlaħaq ftehim fuq kif għandu jarma l-monti matul u sakemm jitlesta l-proġett ta' tisbiħ.

 

Saru diversi laqgħat ma' din l-Assocjazzjoni kif ukoll ma' l-Kunsill Lokali u l-istabbilimenti kummerċjali ta' din iż-żona. Kulħadd fehem l-importanza li x-xogħol fuq il-promenade għandu jsir u kulħadd kien konxju tal-fatt li minn dan il-proġett ser jibbenefika; kemm ir-resident, il-komunita kummerċjali, tal-monti u t-turiżmu nġenerali.

Minħabba t-tisbiħ tal-promenade u l-ħtieġa li wara li dan jitlesta vetturi ma jkunux jistgħu jitilgħu direttament fuq il-promenade, l-Ministeru ha hsieb jiddiskuti ma' l-Assocjazzjoni u l-Kunsill Lokali sabiex tinstab soluzzjoni vijabbli ta' kif il-monti jista' jarma ġaladarba l-proġett jitlesta.  Saru diversi proposti u kontroproposti minn naħa tal-Gvern u tal-Assocjazzjoni, kollha intiżi sabiex jibqa' jsir il-monti, jitnaqqas l-impatt fuq il-komunita' tal-madwar u jassigura li l-investiment li qed isir mill-Gvern ikun protett.

Il-Ministeru konvint li wara xhur ta' laqgħat u konsultazzjoni, u wara li semgha l-proposti kemm tal-bejjiegħa tal-monti, tal-Kunsill Lokali, kif ukoll tal-Komunita' Kummerċjali u s-Sajjieda, ser tinstab soluzzjoni fl-aħjar interess ta' kulħadd.

Dan l-arranġament ser ikun attwat fil-gimghat li gejjien wara li jitlesta wiehed mill-isbah proġetti f'XATT IS-SAJJIEDA gewwa M'XLOKK, wiehed mill-progetti fost ohrajn varati din s-sena mill-istess Ministru fejn il-GRTU tghat s-sehem taghha f'isem l-Komunita' Kummercjali.  Ser isir kull sforz sabiex ix-xogħol fuq il-pavimentar isir fl-inqas żmien possibbli.

 

 

Embellishment works in Valletta

GRTU continues incessantly with its discussions with the authorities concerned – Government, MITC and MRRA – on the projects Government is implementing in Valletta, including the Renzo Piano project, the creation of new parking facilities, the new bus terminus, re-planning of the zone outside city gate, the review of the city gate project, the embellishment and paving projects and Governments plans for the whole of the grand harbour area. GRTU is supporting these projects to ensure best implementation with the least impact on the business community and the consumers on which the community depends.

Even thought retailers are critical that they were not involved in any consultation and do feel that the timing of the implementation of the projects is not ideal, the retailers in the affected areas are still offering their full support and cooperation throughout each project. Each project lasting approximately six weeks from starting date.

While the retailers thank the authorities for finally addressing the long pending embellishment projects, they also ask that the following conditions be maintained:

  • The existent width of pavement of approximately 1 metre is retained throughout the excavation stage on both sides of the road and only removed once the hording stage is reached;
  • The contractor awarded the contract of works fully adheres to his contractual obligations;
  • The timeline is adhered to, only subject to delays necessitated by fortuitous events;
  • Acceptable noise and dust pollution levels are kept throughout the duration of the project

 

San Pawl l-Bahar – Zoni Pedonali ghas-Sajf

B'Avvis mill-Kunsill Lokali San Pawl il-Bahar il-GRTU tavza lill-membri taghha f'din iz-zona li bhas-snin precedenti Dawret il-Gzejjer, minn Plajjet Bognor (Moll ta' Bugibba) sa Triq il-Halel, ser tkun maghluqa ghat-traffiku matul tmiem il-gimgha minn nhar is-Sibt 10 ta' Lulju 2010 sal-Hadd 19 ta' Settembru 2010, mit-08.00 ta' fil-ghaxija  sa nofs il-lejl.

Gejna wkoll avzati li rotot alternattivi  ser ikunu indikati b'tabelli apposta bhas-snin precedenti

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).