SME Chamber

Total Smoking Ban

L-avukat tal-GRTU fil-Laqgha tan-Naxxar ghas-sidien tal-bars u postihiet
tad-Divertiment ghamilha cara li min qed jghid li l-Ligi li dahlet fis-sehh
mill-lum mhix TOTAL SMOKING BAN qed jigdeb.


Dan ghaliex mhux veru li
skond l-Avviz Legali 414 tal-2004 bars zghar ser jithalla li jsir tipjip fihom.
Kull ma nghataw specjali l-postijiet iz-zghar huwa sitt xhur biex jinstallaw
l-apparat li jnaddaf l-arja fil-kamra tat-tipjip maghluqa ghal kollox, dan
fil-fatt jfisser li bla kamra maghluqa ghal min irid ipejjep lanqas fil-bars
iz-zghar ma jista’ jsir tipjip.

Il-GRTU illum ser tqassam l-avvizi
lill-bars u stabbilimenti ohra biex dawn jitwahhlu u javzaw lil pubbliku li
tipjip mhux permezz. Il-GRTU wkoll ser tiltaqa’ mall-Kummissarju tal-Pulizija
biex jigi stabbilit kif ser tahdem il-Ligi .

Il-GRTU tibqa tfakkar li
l-Avviz Legali 414 tal-2004 jikser l-ftehiem li sar bejn il-GRTU u l-Ministru
Louis Deguara. Il-GRTU issostni wkoll li l-Ministru Louis Deguara dahhal TOTAL
SMOKING BAN u meta ghamel hekk qabes il-linja li kien ta’ l-Kabinett
tal-Ministri u dak li qal l-Prim Ministru Dr Lawrence Gonzi li f’Malta mhux ser
tiddahhal TOTAL SMOKING BAN.

Il-GRTU tqies li l-implimentazzjoni
tal-Avviz legali 414 tal-2004 mhux sempliciment Att favur is-sahha kif kien
intenzjonat li jkun, izda hu Att ta’ stmerrija kontra s-sidien
tal-istabbilimenti tad-divertiment u insult lid-90,000 adulti Malti li
jpejpu.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).