SME Chamber

TMEXXIJA TAL-GRTU MATUL L-2006

IL-KUNSILLIERA ELETTI TAL–GRTU JAQBLU FUQ STRUTTURA TAT-TMEXXIJA TAL-GRTU MATUL 2006

Il-Kunsilliera tal-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji iltaqghu biex jiddeciedu dwar l-istruttura ta’ tmexxija l-aktar effikaci fic-cirkustanzi tal-lum.

IL-KUNSILLIERA ELETTI TAL–GRTU JAQBLU FUQ STRUTTURA TAT-TMEXXIJA TAL-GRTU MATUL 2006

Il-Kunsilliera tal-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji iltaqghu biex jiddeciedu dwar l-istruttura ta’ tmexxija l-aktar effikaci fic-cirkustanzi tal-lum.

Illum il-GRTU ghandha firxa ta’ 7 000 membru, gejjin minn aktar min 70 qasam differenti. Barra minn dan il-GRTU illum firxet ix-xoghol taghhha f’livell Ewropew biex tkun tista taqdi ahjar il-potenzjal tal-intraprizi zghar Maltin fis-suq wiehed Ewropew.

Il-Kunsilliera ghalhekk qablu, li din is-sena jhaddmu struttura ta’ tmexxija li tkun l-aktar qrib l-oqsma rapprezentati mill-GRTU u l-imsiehba individwali taghha. Ghal dan il-ghan, din is-sena ser tithaddem b’mod regolari l-Assembleja Generali tal-Kumitati tas-Sezzjonijiet u tal-Lokalitajiet, li ser tibda tiltaqa’ kull tlett xhur.

Il-membri eletti tal-Kunsill ser jinghataw karigi skond is-settur li minnhom gejjin u skond il-kwalifiki u l-abilitajiet taghhom. Ghalhekk mhux ser tkun imhaddma is-sistema ta’ Vici Presidenti, li kienet ser tibda tithaddem minn din is-sena.

Matul din is-sena, il-Kunsill ser jikkonsulta mal-membri biex iressaq quddiem il-Laqgha Generali, proposta ta’ kif l-ahjar tigi mibnija l-istruttura tat-tmexxij tal-GRTU ghall-gejjieni.

Il-Kunsilliera qablu unanimament li matul din is-sena il-Kunsill Ezekkuttiv jiltaqa b’mod aktar frekwenti mis-snin ta’qabel. It-tmexxija ser tkun f’idejn il-President Paul Abela u d-Deputat President Philip Fenech bix-xoghol tat-tmexxija generali u amministrazzjoni tad-Direttur Generali, Vince Farrugia.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).