SME Chamber

Tibdiliet fil-Kunsill Ezekuttiv tal-GRTU

B’effett mil-lum 27 ta’ Ottubru 2006 fil-Kunsill tal-GRTU madhomx izommu posthom is-Sur Reuben Buttigieg u is-Sur Hubert Agius u minflokhom il-Kunsill tal-GRTU hatar bhala Kunsilliera lis-Sur Mark Saliba u lis-Sur Charles Borg.

B’effett mil-lum 27 ta’ Ottubru 2006 fil-Kunsill tal-GRTU madhomx izommu posthom is-Sur Reuben Buttigieg u is-Sur Hubert Agius u minflokhom il-Kunsill tal-GRTU hatar bhala Kunsilliera lis-Sur Mark Saliba u lis-Sur Charles Borg.

Is-Sur Reuben Buttiegieg u s-Sur Hubert Agius taw ir-rezenja taghhom mil-Kunsill Ezekuttiv ghaliex hassew li l-Kunsill Ezekuttiv ma kienx rapprezentattiv bizzejjed mal-veduti taghhom fit-tfassil u fl-ezekuzzjoni tal-policies tal-Kunsill Ezekuttiv.

Il-Kunsill Ezekuttiv tal-GRTU bhall kull Kunsill Nazzjonali iehor jitthaddem skond ir-rieda tal-maggoranza u b’rispett shih tal-veduti tal-minoranza. Hekk gara wkoll fil-laqgha tal-Kunsill ta nhar l-Erbgha 18 ta Ottubru 2006 meta l-Kunsilliera migbura fl-Ufficju centrali tal-GRTU semghu u analizzaw il-Budget u qablu ma l-istqarrija li nharget f’isem l-GRTU. Hu b’dispjacir li jkun innotat illi b’nuqqas ta maturita’ mill-veduti tieghu kienu f’minoranza ghazel it-triq facli tar-rizejna.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).