SME Chamber

SUPER 5

Il-GRTU
qieghda f’tahdidiet mal- Ministeru tal-Finanzi biex jillegisla b’urgenza biex
jikkontrolla l-loghob esagerat li qed isir l-aktar permezz tas-Super 5 u loghob
iehor li issa hu mibjugh bla kontroll minn fuq it-televizjoni lokali. Is-Super 5
waheda qed tkun ragun ta’ telf ta’ bejgh ghall-wesgha kbira ta’ negozji zghar
fl-irhula u l-ibliet kollha. Din il-gimgha biss il-livell ta’ waqa’ fil-bejgh
minhabba l-infieq bla kontroll fuq is-Super 5, kien
rekord.

 

Il-kwistjoni
ggravat kemm ilha li s-sistema giet pprivatizzata u l-Gvern, bla konsultazzjoni
ma hadd nehha l-limitu li qabel kien impost 
bil-ligi ta’ kemm tista’ titla s-somma tar-rebh. Issa qed jigri li
t-total li jista’ jintrebah qed jibqa tiela bla limitu. Il-GRTU qed titlob li
l-Gvern jillegisla biex hekk kif is-Super 5 jaqbez mitt elf liri Maltin (jew sa
mitejn u hamsin elf Euro) l-operatur (f’ dal-kaz Maltco) ikun obbligat jibqa
jtella n-numri sa ma jkollu rebbieh.

 

Din mhiex
kwistjoni li l-Gvern ghandu jhalliha f’idejn l-operatur privat u jinsa
lill-Malta u lil kullhadd.

 

 

 

 

 

 

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).