SME Chamber

Soluzzjonijiet Prattici

Waqt li certi Kunsilli Lokali jivvintaw kif jostokolaw lill-kummerce qiesu hemm xi hadd li ghandu ghan nies tan-negozju, hu xieraq li l-GRTU tfahhar pubblikament lill-Kunsilli Lokali li jiehdu inizjattivi favur min jinvesti fil-lokalitajiet taghhom.

Waqt li certi Kunsilli Lokali jivvintaw kif jostokolaw lill-kummerce qiesu hemm xi hadd li ghandu ghan nies tan-negozju, hu xieraq li l-GRTU tfahhar pubblikament lill-Kunsilli Lokali li jiehdu inizjattivi favur min jinvesti fil-lokalitajiet taghhom.

l-inizjattiva tal-Kunsilli Lokali ta’ San Pawl il-Bahar li jghati permessi lil istabilimenti li lesti jinvestu biex jestendu l-facilitajiet taghhom fuq barra, hi azzjoni li l-GRTU tixtieq tfahhar pubblikament. Bis-sahha ta’ dan l-progett sidien tan-negozji issa jistghu jwessghu l-bankini quddiem l-istabilimenti taghhom biex filwaqt li l-pedestrians jibqghu jinqdew, l-istabilimenti ikunu jistghu joffru spazju lil klijenti fuq l-bankina. Dan hu servizz li f’zona bhal San Pawl l-Bahar, l-Qawra u Bugibba jzid l-attrazzjoni tal-lokalita’ bhala zona turistika.

Din hi soluzzjoni li l-GRTU riedet li tkun implimentata flimkien mall-imposizzjoni tal-ban fuq it-tipjip fil-bars u r-restoranti. Dan ghaliex ir-regolamenti imposti effettivament eliminaw it-tipjip fuq gewwa. Bis-support shih tal-Kunsill Lokali ta’ San Pawl l-Bahar diga qed igawdu sittin stabbiliment iehor li issa ser ikunu jistghu joffru spazju gewwa bla tipjip u min irid ipejjep isib spazju barra bla ma jkun qed jostakola lill-hadd.

Il-GRTU tappella biex bhal Kunsill ta’ San Pawl l-Bahar, Kunsilli Lokali ohra jaghtu kaz bis-serjeta biex is-sidien tan-negozji jkunu iffacilitati biex jahdmu aktar u jigbdu aktar xoghol u investiment lejn l-lokalita taghhom.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).