SME Chamber

Sodisfazzjon tal-GRTU bil-Ftehim Dwar iz- Zejt u Gass Bejn Malta u Il-Libja

Il-GRTU
Kamra Maltija tal-Intraprizi Zghar u Medji tesprimi is-sodissfazjon shih
tan-negozji Maltin msiehba fil-GRTU ghall-ftehim bejn Malta  u il-Libja dwar il-fornitura ta' zejt u gass
lil Malta, it-thaffir ghaz- zejt fl-ibhra Maltin u ghall-izvilupp tal-potenzjal
ta'  Malta bhala centru u holqa
importanti ghat-twassil tal-gass Libjan ghall-pajjizi tal-Unjoni Ewropea. Dan
hu pass iehor il-quddiem importanti biex ikomplu jissahhu ir-relazzjonijiet
sodi ta' bejn  girien hbieb, ftehiem ta'
fejda u importanti ghaz-zewg nahat.

Il-GRTU
tenfasizza li issa hu importanti hafna li 
kull min hu f'pozizzjoni li jghin 
biex dan il-ftehim jirnexxi, li jaghti is-sehem shih tieghu biex dan
il-ftehim jkun jista' jigi zviluppat biex jithaddem sewwa u fl-iqsar zmien biex
jkun ta' l-akbar beneficcju ghall-Malta u wkoll ghall-Libja.

Filwaqt
li ferah lil Ministru Konrad Mizzi  u
lill-Gvern ghal dan il-ftehim ta' fejda, id-Direttur Generali tal-GRTU, Vince
Farrugia, wieghed is-support shih tal-GRTU biex ikun assigurat li l-membri
mis-setturi tal-hazna u id-distribuzzjoni u bejgh ta' gass u fuels jaghtu
is-sehem shih u wkoll jkunu lesti biex jinvestu biex Malta u l-imprendituri
Maltin jiehdu il-vantagg  shih
mil-opportunitajiet li dan il ftehiem jiftah ghall-investituri privati  Maltin u Libjani. Id-Direttur Generali wkoll
wieghed is-support shih tieghu bhala rapprezentant tal-intraprizi Maltin
fil-Kumitat Socjali u Ekonomiku Ewropew 
fi Brussels u rapprezentant tal-GRTU fil-EuroCommerce u fil-UEAPME, biex
il-potenzjal kbir li Malta jista' jkollha jekk il-progett kbir ta' uzu ta'  Malta 
bhala holqa u hub importanti 
ghat-twassil tal-prodotti energetici 
Libjani ghall-pajjizi tal-Unjoni Ewropeja jirnexxi, jircievi is-support
shih li jehtieg mill-istituzzjonijiet relevanti importanti ewropej.

L-Unjoni
Ewropeja ghanda pjanijiet kbar biex issib alternattivi ghad- dipendenza kbira
li il-pajjizi tal-Unjoni Ewropeja ghandhom fuq il-gass mir-Russja. Dan
il-ftehim, ghalhekk, jekk ikun zviluppat sewwa u bil-ghaqal ghandu jircievi
is-support finanzjarju li jehtieg biex ikun wkoll ta` fejda u importanza ghall-
Unjoni Ewropea.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).