Fabian Demicoli

Sessjoni ta’ Konsultazzjoni:Il-Politika ta’ Koezjoni 2014-2020

 F'dawn l-aħħar għaxar snin, il-politika
ta' koeżjoni tal-UnjoniEwropea (UE) tat kontribut ġenwin għall-konverġenza u
t-tkabbir fl-UE. Madwar l-UE kollha, din il-politika ħolqot iktar minn miljun impjieg,
investiet fit-taħriġ biex ittejjeb l-impjegabilità ta' 'l fuq minn għaxar miljun ruħ,
ikkofinanzja til-bini ta' toroq u linjital-ferrovija, u waqqfet mill-inqas
800,000 Intrapriżi Żgħar u Medji

F'Ottubru li għadda
l-KummissjoniEwropeaadottatpropostiġoddagħall-politika ta'
koeżjonigħall-perjodu 2014-2020.Dawn il-proposti ġew imfassla biex jagħtu spinta
lit-tkabbir u lill-impjiegi madwar l-Ewropa biex jintlaħqu l-miri tal-Istrateġija
‘Ewropa 2020'.

Il-MEUSAC, flimkien
mad-Dipartimentgħall-Ippjanar u l-Koordinazzjonital-Prijoritajiet fi ħdan
l-Uffiċċjutal-Prim Ministru, ser jorganizza laqgħa ta'
konsultazzjoni dwar il-proposti tal-Kummissjoni għall-politika ta' koeżjoni
2014-2020.Din il-laqgħa ser issir nhar l-Erbgħa 20 ta' Ġunju 2012, f'Dar l-Ewropa,
254, Triq San Pawl, il-Belt Valletta fis-1.30pm.

Min
jixtieq jattendi huwa ġentilment mitlub jikeb lilll-indirizz .

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).