SME Chamber

Servizz gdid mill-GRTU ghan-negozjanti Maltin

F’seminar ta’ informazzjoni li l-GRTU zammet illum it-Tnejn, 26 ta’ Frar f’Portomaso Suite, Hilton Hotel, San Giljan, habbret servizz gdid li qed toffri lil imsiehba tal-GRTU u intraprizi ohra f’Malta.

Il-GRTU habbret Partnership Agreement li ntlahaq mad-ditta Transfinance B.V. membri tal-International VAT Association. B’dan l-agreement in-negozjanti Maltin issa jistghu juzaw is-servizzi tal-GRTU biex ikunu jistghu jirkupraw il-VAT maqbuda fuq infieq tan-negozju li jsir fil-pajjizi membri tal-Unjoni Ewropea kif ukoll infieq fuq VAT li jsir f’pajjizi ohra li wkoll ihaddmu s-sistema tal-VAT jew is-sistema ta’ GST (Goods & Services Tax) li tithaddem f’pajjizi bhal Canada u l-USA.

F’seminar ta’ informazzjoni li l-GRTU zammet illum it-Tnejn, 26 ta’ Frar f’Portomaso Suite, Hilton Hotel, San Giljan, habbret servizz gdid li qed toffri lil imsiehba tal-GRTU u intraprizi ohra f’Malta.

Il-GRTU habbret Partnership Agreement li ntlahaq mad-ditta Transfinance B.V. membri tal-International VAT Association. B’dan l-agreement in-negozjanti Maltin issa jistghu juzaw is-servizzi tal-GRTU biex ikunu jistghu jirkupraw il-VAT maqbuda fuq infieq tan-negozju li jsir fil-pajjizi membri tal-Unjoni Ewropea kif ukoll infieq fuq VAT li jsir f’pajjizi ohra li wkoll ihaddmu s-sistema tal-VAT jew is-sistema ta’ GST (Goods & Services Tax) li tithaddem f’pajjizi bhal Canada u l-USA.

Id-ditta Transfinance taghmel parti mill-grupp ta’ konsulenti fiskali u finazjarji Transpass. Transfinance topera s-sistema ta’ rikuperu ta’ VAT fuq infieq li jsir barra l-pajjiz f’kull wiehed mil-pajjizi kemm membri tal-EU kif ukoll dawk li mhux membri li jhaddmu sistema ta’ VAT. Transfinance ghandha ufficini taghha l-Olanda, Germanja, Polonja, Litwanja, Cekozlovakkja, Latvja, Slovenja, Estonja u f’Malta.

In-negozjanti Maltin li attendew ghas-seminar kienu infurmati kif tahdem is-sistema ta’ refuzjoni ta’ VAT fuq l-infieq li negozji jaghmlu fuq vjaggar, akkomodazzjoni, kiri ta’ karozzi, ingagg ta’ servizzi u konsulenti u infieq iehor tal-kummerc li normalment in-negozjant Malti jsibha bi tqila biex jirrekupera mill-pajjizi fejn ikun sar l-infieq. B’koperazzjoni mal-konsulenti Transfinance u Transpass li huma esperti f’dan il-qasam, il-GRTU issa ser thaddem servizz mill-ufficini taghha gewwa Exchange Buildings, Republic Street, Valletta biex in-negozjant Malti jkun jista’ jiehu flusu lura b’anqas xkiel milli sab sa’ llum.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).