SME Chamber

Regolamenti Godda dwar it-Tipjip

Illum il-GRTU ser tlaqqa lil membri taghha fis-Sala
Markiz Scicluna Hall it-Trade Fair Grounds fin-Naxxar fis-saghtejn ta’ wara
nofsinhar (2.00p.m) fi protesta kontra l-atitudni tal-gvern lejn s-sidien
tan-negozji z-zghar ta’ pajjizna.

Laqgha importanti tas-Sidien tan-Negozji fin-Naxxar illum
fis-Saghtejn.

ï‚· Il-GRTU issostni li fil-kwistjoni
dwar it-tipjip il-gvern mhux biss abbanduna l-weghdied tieghu li jrid jghin u
jsostni lin-negozji z-zghar, izda qed jaqbad settur, dak tal-bars u
tal-postijiet tad-divertiment u jghabbihom b’responsabbiltajiet, bi spejjez u
b’nuqqas ta’ bejgh bl-aktar mod ingust.

ï‚· Il-GRTU issostni fuq kollox li
bl-aktar mod sfaccat il-gvern kiser l-ftehiem li kien ntlahaq dwar din
il-kwistjoni.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).