SME Chamber

Regolamenti godda biex jikkontrollaw il-bejjiegha tat-Time Share

Il-GRTU llum ferhet lil Ministru tat-Turizmu u Kultura, l-Onor Dr Francis Zammit Dimech wara l-pubblikazzjoni tar-Regolamenti Godda li jikkontrollaw l-attivita ta’ bejgh mill-OPC’s tat-time share.

Il-GRTU matul dawn l-ahhar xhur hadmet mal-partijiet kollha involuti u laqqghet lil OPC’s li huma wkoll operaturi self-employed, biex jitfasslu regolamenti li filwaqt li ma jxeklux dan is-settur hekk importanti ghat-turizmu, ma jippermettux lil dawk l-OPC’s l-aktar barranin li m’ghandhomx interess fit-tul ghall-operat taghhom, li jkunu ta’ hsara lil istess time-share business u ta’ xkiel insapportabbli lil hwienet, bars, restoranti, u negozji ohra fiz-zoni turistici.

Il-GRTU llum ferhet lil Ministru tat-Turizmu u Kultura, l-Onor Dr Francis Zammit Dimech wara l-pubblikazzjoni tar-Regolamenti Godda li jikkontrollaw l-attivita ta’ bejgh mill-OPC’s tat-time share.

Il-GRTU matul dawn l-ahhar xhur hadmet mal-partijiet kollha involuti u laqqghet lil OPC’s li huma wkoll operaturi self-employed, biex jitfasslu regolamenti li filwaqt li ma jxeklux dan is-settur hekk importanti ghat-turizmu, ma jippermettux lil dawk l-OPC’s l-aktar barranin li m’ghandhomx interess fit-tul ghall-operat taghhom, li jkunu ta’ hsara lil istess time-share business u ta’ xkiel insapportabbli lil hwienet, bars, restoranti, u negozji ohra fiz-zoni turistici.

Il-GRTU temmen li bir-regolamenti godda l-industrija tat-time share ghandha tissahhah u l-operat tal-OPC’s professjonali jkun aktar konsolidat u dan bla xkiel ghan-negozji l-ohra fiz-zoni turistici li lkoll igawdu meta it-turist, aktar milli mdejjaq, jkun mejghun igawdi l-facilitajiet kollha li z-zoni turistici joffru.

Il-GRTU, f’laqghat seperati li kellha mal-Ministru l-Onor. Dr Francis Zammit Dimech u mas-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tat-Turizmu u Kultura, is-Sur Peter Portelli, filwaqt li rringrazzjathom tax-xoghol li sar biex ir-regolamenti kif proposti mill-GRTU jkunu approvati, appellat biex ikun assigurat li l-Enforcement issa jsir bis-serjeta.

Il-GRTU qed torganizza l-membri u s-setturi tan-negozji fiz-zoni turistici biex kulhadd jaghti sehemu biex ir-regolamenti l-godda jkunu effettivi.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).