SME Chamber

Pulcinellati fil-Belt

Il-Belt
Valletta – The City built by gentlemen for gentlemen – illum toffri xena
gdida li qatt hadd ma basarha. Fil-Pjazza San Gorg, il-Pjazza ta’ quddiem
il-Palazz tal-President u fil-parti l-aktar prominenti ta’ Triq ir-Repubblika
li hi miftuha ghall-parking, illum fl-aqwa hin tas-shopping u attivita fil-Belt
Kapitali, issib xena ta’ vannijiet u ingenji kummercjali bil-lasti u t-tined
fuqhom u rumuzolji ohra, ghax il-Gvern ghogbu jaghti parking b’xejn lil
tal-monti f’din iz-zona hekk importanti. Illum barra l-Membri tal-Parlament u
s-Segretarji Permanenti tal-Ministeri, l-unici privilegjati li ghandhom free
parking fil-Belt fic-centru kummercjali u storiku tal-Belt Kapitali huma
tal-Monti.

Il-Belt
Valletta – The City built by gentlemen for gentlemen – illum toffri xena
gdida li qatt hadd ma basarha. Fil-Pjazza San Gorg, il-Pjazza ta’ quddiem
il-Palazz tal-President u fil-parti l-aktar prominenti ta’ Triq ir-Repubblika
li hi miftuha ghall-parking, illum fl-aqwa hin tas-shopping u attivita fil-Belt
Kapitali, issib xena ta’ vannijiet u ingenji kummercjali bil-lasti u t-tined
fuqhom u rumuzolji ohra, ghax il-Gvern ghogbu jaghti parking b’xejn lil
tal-monti f’din iz-zona hekk importanti. Illum barra l-Membri tal-Parlament u
s-Segretarji Permanenti tal-Ministeri, l-unici privilegjati li ghandhom free
parking fil-Belt fic-centru kummercjali u storiku tal-Belt Kapitali huma
tal-Monti.

 

Is-sidien
tal-hwienet, ufficini, restoranti u stabilimenti ohra li bejniethom investew
il-miljuni l-kbar fil-Belt Valletta u jhaddmu bejniethom daqs zewg Smart Cities
f’daqqa mhux talli m’ghandhom l-ebda previlegg la ta’ parking u ta’ xejn talli
jhallsu t-taxxi, jhallsu l-oghla licenzji tan-negozju u jhaddmu n-nies maghhom
u jiffacjaw il-burokrazija kollha ta’ regulamenti u direttivi Ewropej.
Is-sidien tan-negozji jhallsu ghal parking fil-Belt bhal kulhadd li mhux
privilegjat u qed jaghmlu s-sagrificcji kollha biex il-Belt Valletta tqum fuq
taghha kif jixraq. Il-Ligi li fassal il-Gvern minn wara dahar kulhadd tghid li
l-Gvern kellu jsib zoni adekwati fejn tal-Monti jipparkjaw il-vannijiet taghhom.
Izda hadd f’sensieh qatt ma basar li dan ifisser ipparkjar privilegjat fl-aqwa
postijiet tal-Belt Valletta.

 

Il-GRTU
illum tat notice lil Gvern li jekk mhux ser jieqaf jirredikola lilu nnifsu dwar
din l-iskema tal-Belt Valletta, il-GRTU tirtira s-sapport taghha ghal iskema u
taghti direttiva lis-sidien tal-hwienet u negozji ohra tal-Belt Valletta biex
ma jhallsux ic-charges tal-parking tas-CVA u ma jhallsux il-licenzji
tal-hwienet taghhom.

 

Jekk
il-Gvern ser itieha ghal pulcinellati kulhadd jaf jippulcinella.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).