SME Chamber

Prezzijiet tad-diesel

Il-GRTU tappella lill-gvern biex jirrimedja il-problemi li holoq biz-zidiet fil-prezz tad-diesel

Il-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji, ser tipprocedi bil-pjan taghha li torganizza flimkien mal-assocjazzjonijiet nazzjonali l-ohra li jirraprezentaw lit-trasportaturi u distributuri, protesta nazzjonali wara li l-gvern baqa’ ma tax kaz tat-talbiet tal-assocjazzjonijiet nazzjonali li jirraprezentaw dan is-settur. It-talbiet ta’ dawn l-assocjazzjonijiet li bejniethom jirraprezentaw kull tip ta’ trasport ta’ persuni u ta’ merca kif ukoll trasportaturi tal-prodotti tal-bini u tal-iskart, jikkoncernaw ir-rivizjoni taz-zidiet fil-prezz tad-diesel u it-thaddiem ta’ sistema trasparenti li tistabilixxi l-prezz tad-diesel u fjuwils ohra.

Il-GRTU tappella lill-gvern biex jirrimedja il-problemi li holoq biz-zidiet fil-prezz tad-diesel

Il-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji, ser tipprocedi bil-pjan taghha li torganizza flimkien mal-assocjazzjonijiet nazzjonali l-ohra li jirraprezentaw lit-trasportaturi u distributuri, protesta nazzjonali wara li l-gvern baqa’ ma tax kaz tat-talbiet tal-assocjazzjonijiet nazzjonali li jirraprezentaw dan is-settur. It-talbiet ta’ dawn l-assocjazzjonijiet li bejniethom jirraprezentaw kull tip ta’ trasport ta’ persuni u ta’ merca kif ukoll trasportaturi tal-prodotti tal-bini u tal-iskart, jikkoncernaw ir-rivizjoni taz-zidiet fil-prezz tad-diesel u it-thaddiem ta’ sistema trasparenti li tistabilixxi l-prezz tad-diesel u fjuwils ohra.

Dwar din il-kwistjoni l-GRTU wkoll resqet complaint quddiem il-Kummissjoni Ewropeja izda tistenna li l-gvern jirrimedja bla aktar telf ta’ zmien. Il-GRTU ssostni li hu d-dmir tal-gvern li jnaqqas it-tenzjoni zejda li ghabba biha lil dan is-settur meta wara li ntqal mill-istess gvern li l-prezz tad-diesel mhux ser joghla rega habbar zidiet ohra fid-diesel u fjuwils ohra li jintuzaw fix-xoghol.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).