SME Chamber

Pittogrammi dwar il-periklu kimiku fuq il-postijiet tax-xog’ol

F'Jannar 2009 daħal fis-seħħ
ir-regolament il-ġdid tal-Unjoni Ewropea dwar il-Klassifikazzjoni, it-Tikkettar
u l-Imballaġġ (CLP). Dan ir-regolament il-ġdid ifisser li hemm xi bidliet
fil-mod li bih jiġu komunikati l-perikli kimiċi. Il-pittogrammi li jirreferu
għal perikli fiżiċi u tas-saħħa nbidlu, filwaqt li ddaħħlu wkoll tliet
pittogrammi ġodda. Saru wkoll xi bidliet fil-klassifikazzjoni.

L-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u
s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) qed tappoġġja lill-Kummissjoni
Ewropea fl-isforzi tagħha biex tqajjem kuxjenza dwar il-bidliet fis-sinjali
relatati mas-sustanzi kimiċi fost persuni li jiġu f'kuntatt mas-sustanzi kimiċi
fuq il-post tax-xogħol, kif ukoll fost min jimpjegahom.

L-EU-OSHA għandha l-għan li tilħaq
lill-utenti aħħarin li jimmaniġġaw is-sustanzi kimiċi fuq il-post tax-xogħol,
permezz tal-esperti/maniġers jew tad-diretturi ġenerali OSH tagħhom. Għandna
bżonn l-għajnuna tiegħek biex inxerrdu din l-informazzjoni, biex inqajmu
kuxjenza dwar il-mod li bih jiġu komunikati l-perikli kimiċi.

L-EU-OSHA tixtieq tiżgura li
l-ħaddiema huma familjari mal-pittogrammi l-ġodda dwar is-sustanzi perikolużi,
u li dawn jimmaniġġawhom b'attenzjoni. Biex nagħmlu dan għandna bżonn li
l-maniġers, ir-rappreżentanti tas-sigurtà u l-ispeċjalisti OSH joqgħodu attenti
għal sustanzi li għandhom il-potenzjal li jikkawżaw ħsara, li jivverifikaw
it-tikkettar u l-imballaġġ ta' sustanzi kimiċi u l-iskedi b'Data dwar Sigurtà,
u li jidentifikaw kwalunkwe ħaddiema li jistgħu ikunu esposti għal tali
sustanzi biex jiżguraw li dawn jiġu protetti. Huwa importanti ħafna li dawn
jikkonsultaw u jinfurmaw lill-ħaddiema dwar ir-riskji u l-miżuri implimentati.

http://osha.europa.eu/mt/topics/ds/clp-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures

F'din it-taqsima għandek issib
diversi riżorsi bħall-ktejjeb Gwida għal min iħaddem rigward il-kontroll
tar-riskji relatati mas-sustanzi kimiċi kif ukoll riżorsi oħra mill-Kummissjoni
Ewropea (poster, pocket card, preżentazzjoni bin-noti, eċċ.) jew il-fuljett
Sejħa għal azzjoni mir-rappreżentanti kollha tal-ħaddiema f'kumpaniji li
jimmanifatturaw, li jużaw jew li jqiegħdu fis-suq is-sustanzi kimiċi maħruġ
mill-Konfederazzjoni Ewropea tat-Trejdjunjins (ETUC) u l-Federazzjoni Ewropea
tal-Ħaddiema tal-Minjieri, tas-sustanzi Kimiċi u tal-Enerġija (EMCEF).

Iżda l-kampanja ta'
sensibilizzazzjoni ma tieqafx hawn, u se jkun hemm aktar riżorsi disponibbli
fit-taqsima web iddedikata tal-EU-OSHA fil-futur qrib.

Huwa importanti li theggu
l-kollegi/impjegati tiegħek jifhmu u jagħrfu l-informazzjoni l-ġdida
tat-tikketta u l-miżuri preventivi bażiċi ġodda meta jużaw sustanzi kimiċi.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).