Fabian Demicoli

Nahdmu Flimkien biex nevitaw ir-Riskji


Il-ħaddiema huma l-esperti fix-xogħol
tagħhom u jafu bir-riskji li jiffaċċjaw ta' kuljum. L-koperazzjoni bejn
il-ħaddiema u l-maniġment hija essenzjali sabiex jiġu identifikati r-riskji fuq
il-post tax-xogħol u jittieħdu l-miżuri sabiex dawn jitnaqqsu jew jiġu
eliminati. Ghal hdax (11) l-sena konsekuttiva giet
organizzata l-OHS – Practice Awards 2012-2013, bis-suggett ta' din is-sena,
naħdmu flimkien biex nevitaw ir-riskji.

 

Fil-prattika, ħafna drabi ikun diffiċli
li r-riskji jiġu eliminati, iżda meta jsir sforz kollettiv ikun iktar faċli li
jinstabu soluzzjonijiet biex ir-riskji jitnaqqsu għal livell aċċettabli. Dejjem
jibqa l-obbligu ta' min iħaddem li jassigura li l-miżuri jiġu mplimentati, u
tal-ħaddiema li jikkoperaw u jaderixxu mal-miżuri mifthema sabiex titħares
is-saħħa u s-sigurtà tagħhom stess.

 L-appell imur ghall-maniġment biex jagħti każ
u jagħti ċans lill ħaddiema li jikkontribwixxu lejn l-identifikazzjoni
tar-riskji u t-twettieq ta' miżuri li jnaqqsu r-riskji. Kif tirrikjedi l-liġi,
r-rapreżentanti tal-ħaddiema għas-saħħu u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol,
għandhom rwol importanti x'jaqdu. Dawn iridu jservu ta' pont bejn il-ħaddiema u
l-maniġment.

Din is-sena intefghu ħames
sottomissjonijiet li ġew evalwati skond il-kriterji stabbiliti mill-aġenzija
għas-saħħa u s-sigurtà ta' l-unjoni ewropea. Minn dawn kien hemm erba'
fil-kategorija ta' ‘l fuq minn 100 ħaddiem u waħda li timpjega anqas minn 100 ħaddiem.

Il-kriterji tal-evalwazzjoni jinkludu
fost oħrajn, ir-relevanza tas-sottomissjoni, parteċipazzjoni effettiva
tal-ħaddiema, implimentazzjoni b'suċċess, titjib reali, sostennibiltà
maż-żmien, trasferibbiltà lejn postijiet tax-xogħol oħra u li preferibbilment
ikunu innovattivi u jmorru lil hinn mir-rekwiżiti minimi rikjesti
mill-leġiżlazzjoni.

 Is-sottomissjonijiet trattaw suġġetti varji,
b'miżuri sempliċi li ma jinvolvux ħafna spejjes iżda xorta waħda huma effettivi
sabiex inaqqsu r-riskji u oħrajn li huma aktar speċjalizzati għall-industrija
jew kumpaniji partikolari.

 Il-fattur komuni hu l-prevenzjoni jew
it-tnaqqis tar-riskji. Kullħadd jaf li inċident fuq il-post tax-xogħol  jikkawża tbagħtija u telf lil-min iweġġa kif
ukoll lil min iħaddem. Meta l-maniġment jikkonsulta u jinvolvi lil-ħaddiema,
jinkisbu riżultati aktar effetivi, jiġu evitati l-inċidenti u b`hekk jirbaħ
kullħadd.

Is-sottomissjonijiet kollha kienu ta'
livell għoli. Kollha kienu ppreparati u ppreżentati b'mod professjonali u
b'informazzjoni ddetaljata li għamlet x-xogħol tal-Board tal-Evalwazzjoni aktar
facli. Grazzi lill-Inġ. Vincent Attard – Chairman, is-Sur Joe Delia, s-Sur
Victor Carachi u s-Sur Silvio Farrugia membri tal-Board.

Kif ġara fl-aħħar edizjoni ta' din
il-kompetizzjoni, iż-żewġ sottomissjonijiet li ġew fl-ewwel post f'kull
kategorija se jiġu mibgħuta l-aġenzija Ewropea għas-saħħa u s-sigurta fuq
il-post tax-xoghol sabiex jikkompetu għal premju ta' prattika tajba fuq livell
ewropew. Nawguraw li jkollna suċċess kif kellna fl-edizjoni ta' qabel din.
Nħeġġu lil-kumpaniji kollha sabiex jieħdu dan is-suġġett bis serjeta sabiex
jitnaqqsu l-perikli fuq il-ħaddiema. Min iħaddem għandu jfittex il-kontribut
tal-ħaddiema u r-rapreżentanti tagħhom billi jikkonsulta magħhom. Il-ħaddiema
wkoll għandhom id-dritt u huma fid-dmir li jagħtu sehemhom għax b'hekk ikun
assigurat li l-miżuri li jiġu identifikati, ikunu implimentati u jirnexxu.

Good Practice Awards
2012 gew pprezentati mill-Onorevoli Ministru ghas-Sahha l-Anzjani u kura
fil-kommunita', Joe Cassar, flimkien ma Dr Mark Gauci – CEO u Remigio Bartolo,
Focal Point Manager, OHSA. Mistiedna ghall-Konferenza, Ms Boglarka Bola,
Network Manager, European Agency for Safety and Health at Work.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).