SME Chamber

Milied fin-Naxxar : Il-Hadd 4 ta’ Dicembru 2011

 Il-GRTU flimkien mall-Kummunita' Kummercjali Naxxarija taghti support shih lill-din l-attivita'. Ghat-tielet sena konsekuttiva l-Kunsill Lokali tan-Naxxar qieghed jorganizza attivita' tal-Milied li l-inawgurazzjoni taghha ser ssir l-Hadd 4 ta' Dicembru 2011. Il-programm ser jigbor fih numru ta' attivitajiet fosthom kant, mmudellar,attivitajiet ghat-tfal bil-partecipazzjoni ta' Santa Clause, diversi bands, kantanti popolari lokali flimkien ma artisti stabbiliti, trackless train u hafna attivitajiet ohra.  

 

Wiehed jrid jifhem li l-preparamenti u l-attivita'  fiha nnifisha joholqu xi ftit tal-inkonvinjenza. Sabiex  jitneħħa kull dubju u tkun iccarata s-sitwazzjoni, wara li kien hemm min ressaq xi ilmenti, nixtieq ninfurmakom li l-Kunsill ser jkun qed jagħmel dak kollu possibli biex inaqqas l-inkonvenjent u/jew xi impatti negattivi li l-preparamenti għall-attività ta' nhar il-Ħadd 4 ta' Dicembru jista' jkollha fuq in-negozju.

Certament li l-għan ewlieni għal x'hiex isiru attivitajiet bħal dawn huma biex jiżidied n-negozju lokali u għalhekk tistgħu isserħu raskom mir-rieda tajba tal-Kunsill li ser jnaqqas kemm jista jkun kull impatt negattiv possibbli. Din id-darba gie mnaqqas l-estent tal-attività biex inkomplu nillimitaw aktar filwaqt li t-traffiku jibqa' jasal sa' aktar vicin tal-attività milli s-soltu jsir. Madanakollu, kif sar dejjem, se tigi llimitata r-restrizzjoni għall-inqas possibli.   

Li se jsir għalhekk huwa dan:  il-Gimgħa 2 ta' Dicembru se jingiebu l-istalls u jkunu armati fin-naħa tat-terminus.  La darba jkunu armati se jitpoggew fi gruppi f'postijiet strategici fejn l-inqas ikun hemm cans li jtellfu l-parkegg.  Jista' jkun li jitpoggew anki fuq bankini minflok fit-triq b'mod li ma jtellfux il-passagg. 

Is-Sibt filgħodu jibda jsir certu armar fuq il-bankini fejn meħtieg filwaqt li t-tpoggija tal-istalls fil-post jibda kmieni wara nofsinhar. 

Il-Ħadd filgħodu jkompli l-armar u jrid ikun hemm il-postijiet kollha indikati fuq il-lista bla parkegg.  Mal-10am se jkun ristrett it-traffiku b'eccezzjonijiet għar-residenti.  It-trasport pubbliku jitħalla għaddej sas-2pm.  Mis-2pm se jkun hemm għeluq totali u jibdew l-attivitajiet.

Il-GRTU tifrah lill-Kunsill u f'isem il-komunita' Kummercjali Naxxarija tawgura li din l-attivita' tkun ta' success bhas snin precedenti.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).