SME Chamber

Messagg tal-GRTU ghal-1 ta’ Mejju 2013: Ix-Xoghol Jibqa’ il-Prijorita’

Ghall-GRTU
il-holqien tax-xoghol u s-support tal-intraprizi Maltin, li 98% minnhom huma micro
u small, biex dawn jibqghu jhaddmu u jahdmu, ghandu jibqa' l-ewwel prijorita'
fuq l-Agenda tal-Gvern.

L-In-Depth Review li
ppubblikat l-Kummissjoni Ewropeja dan ix-xahar dwar l-izbilanci macro-ekonomici
ta' numru ta' pajjizi membri tal-Unjoni Ewropeja, hu tajjeb ghall-Malta ghax
pajjizna mhux ikklassifikat ma' dawk il-pajjizi Ewropej li ghandhom problemi
serji u hu konfortanti in vista ghal kummenti negattivi li kienu intqalu dwar
Malta. Imma xorta wahda dan ir-Review jenfasizza l-importanza
tas-sostenibilita' tal-finanzi ta' pajjizna minhabba ir-riskji serji li
pajjizna ghandu kawza ta' popolazzjoni li qed tikber fl-eta' u il-piz qawwi ta'
pizijiet finanzjarji li jiffaccja pajjizna. Il-Gvern ghalhekk ghandu jimxi bi
prijorita' fuq dak li hu l-aktar importanti. U ghall-GRTU top of the list jibqa'
x-xoghol.

 

F'dan il-kuntest
ghalhekk il-GRTU tibqa' ssostni li l-Gvern ghandu jzomm bhala prijorita' gholja
li l-izbilanci macro-ekonomici jkunu mharrsa u jitfassal pjan serju  bil-ko-operazzjoni mal-imsiehba socjali halli
dawn l-izbilanci ma jkomplux jitwessghu u jduru minflok f'bilanci pozittivi.
Il-qofol ghandu jibqa' s-sostenn tal-prodotturi diretti ta' prodotti u servizzi
u is-sostenn lill-intraprizi iz-zghar. Il-GRTU temmen li m'hawnx soluzzjonijiet
facli u xejn ma jsir wahdu. Ix-Xoghol jinholoq mill-intrapriza u l-holqien
tax-xoghol bhala prijorita' assoluta jfisser sostenn serju lill-intrapriza
zghira privata. Sostenn bil-fatti u mhux biss weghdi.

 

Id-decizjonijiet minn
naha tal-Awtoritajiet iridu jittiehdu bla telf ta' zmien jekk il-qghad irid
jitrazzan u mhux jizdied.

 

Iz-zmien tal-kliem u
suggerimenti ghadda. Issa, qabel ikun tard wisq, irridu azzjoni.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).