SME Chamber

Memorandum tal-European Charter for Small Enterprises

Il-GRTU – Malta Chamber for Small and Medium Enterprises – illum,
flimkien ma organizazzjonijiet nazzjonali ohra li jirrapprezentaw lin-negozji
z-zghar fil-hamsa u ghoxrin (25) pajjiz membru tal-Unjoni Ewropeja,spjegat
lill-kandidati Maltin li ser jikkontestaw ghall-Parlament Ewropew il-gdid,
il-proposti tar-raprezentanti tal-Intraprizi z-zghar fl-Ewropa
ghar-rikonoxximent u implimentazzjoni ahjar ta’ dak li jinhtiegu l-intraprizi
z-zaghar Ewropej.


F’konferenza li saret illum fil-Vivaldi Hotel u li
ghaliha attendew l-Kandidati li ser jikkontestew l-elezzjonijiet tat-12 ta’
Gunju 2004, s-Sur Vincent Farrugia, Direttur Generali tal-GRTU spjegat
il-Memorandum ghal-Elezzjonijiet Ewropej li gie approvat fit-3rdSME Summit
organizzat mill-UEAPME li approvat fl-24 ta’ April 2004
fl-Luxembourg.

Il-Memorandum isemmi dak li sar tajjeb fil-Parlament
Ewropew li ser jispicca fuq kwistjonijiet li jolqtu n-negozji z-zaghar. Jispjega
ukoll x’kienu n-nuqqasijiet tal-Parlament Ewropew f’dan ir-rigward. L-memorandum
ukoll jipprezenta numru ta’ proposti li ghandhom ikunu segwiti mill-Parlament
il-gdid biex jintlahqu l-ghanijiet ta’ Lisbon u jitwettaq bis-serjeta l-European
Charter for Small Enterprise.

Il-Memorandum gie pprezentat f’Malta
mill-GRTU f’isem il-UEAPME – l-Organizazzjoni Ewropeja tal-Intraprizi Zaghar,
Medji u tal-Artigjanat.

Matul din l-Konferenza l-Kandidati li attendew
inghataw l-opportunita’ li jesprimu l-opinjoni taghhom fuq il-proposti li resqet
il-GRTU f’isem il-UEAPME u f’isem l-intraprizi zaghar u medji Maltin.
ï‚· Qed
nibghatlek il-punti ewlenin ta’ dan il-Memorandum.
ï‚· Kopja tal-Memorandum
shih qieghed fuq il-GRTU website: www.grtu.org.mt

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).