SME Chamber

Ma ssirx qatla ghac-Canga

Il-biccerija, li nhar ta’ Tnejn issoltu tkun attiva hafna ghax ir-rahhala
jtellghu l-baqar, l-erieh u l-ghoggiela ghall-qatla u jsir l-qtil u l-bejgh
tal-laham tac-canga, il-lum it-Tnejn 26 ta’ Jannar 2004 il-biccerija kienet
kwieta. Il-bicciera (slaughterers & distributors of local fresh beef) ma
tellghux bhejjem ghall-qatla. Ir-raguni hi li l-bicciera, membri tal-GRTU, qed
isibuha mpossibli li jixtru bhejjem minnghand ir-rahhala bil-prezzijiet li
l-produtturi qed jimponu.


Skond il-ftehiem li ntlahaq f’Ottubru 2002
wara li kienet tnehhiet l-assistenza lill-bicciera mill-gvern, u din
l-assistenza bdiet tinghata direttament lir-rahhala, l-produtturi kellhom
jbieghu l-bhejjem ghal qatla skond prezzijiet miftehma. Dawn kienu prezzijiet li
jwasslu c-canga friska ghand il-mara tad-dar bi prezzijiet li jhajru
lill-konsumatur jippreferi c-canga lokali friska minn dik tal-friza
mportata.

Il-GRTU illum issostni li r-rahhala ma zammewx ma dan
il-ftehiem u qeghdin kontinwament jghollu l-prezzijiet. L-ahhar talba
tar-rahhala hi meqjusa mill-bicciera bhala esagerata. Il-bicciera jsostnu li
huma ma jistghux jghaddu din iz-zieda lill-hwienet tal-laham ghax il-hwienet ma
jifilhux jghaddu din iz-zieda qawwija lill-konsumatur. Il-bicca l-kbira
tal-konsumaturi tac-canga friska huma l-familji Maltin (95% of the
market).

Il-GRTU qed taghmel kull sforz biex jibdew in-negozjati biex
jintlahaq ftehiem qabel ma jasal il-jum tal-qatla li jmiss. Il-GRTU issostni li
f’nuqqas ta’ ftehiem il-gvern u l-Kummissjoni Ewropeja ghandhom jirrikonsidraw
s-sussidju li jaghti lir-rahhala. Dawn is-sussidji li llum jaghmel tajjeb
ghalihom it-tax payer Malti, il-quddiem jibdew jinghataw mill-fondi li l-Unjoni
Ewropeja tghaddi lil Malta. Dawn is-sussdiji huma mmirati biex il-prezzijiet
tal-halib u tac-canga lokali ma joghlewx b’dannu ghal istess produtturi
(minhabba il-kompetizzjoni minn barra) u fuq kollox biex il-konsumatur Malti ma
jsofriex zidiet fil-prezzijiet.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).