SME Chamber

Liberalizazzjoni shiha tas-servizzi

Il-Ministeru tal-Kompetizzjoni illum fl-Intercontinental Hotel, St
Julians qed jippromwovi d-Direttiva proposta tal-Unjoni Ewropea
ghall-Liberalizazzjoni shiha tas-servizzi.

Meta din id-Direttiva tidhol
fis-sehh ikun ifisser li barranin mill-kumplament tal-Unjoni Ewrpea jkunu
jistghu jidhlu Malta bla xkiel kemm bhala self-employed kif ukoll bil-haddiema
taghhom bla ebda htiega ta’ registrazzjoni u jiehdu kwazi kwalunkwe xoghol ta’
servizzi kemm ta’ bejgh, distribuzzjoni, tiswijiet u nstallazjonijiet,
konsulenza, prattikament kollox.

Il-GRTU issostni li l-gvern Malti ghandu
jaghmel studju serju tal-impatt socjali u ekonomiku ta’ l-effett ta’ din
d-Direttiva fuq Malta. Is-sitwazzjoni li hi Malta llum fejn il-qaghad qed
jizdied u hafna negozji zghar jinsghabu f’diffikultajiet kbar, Malta ma tistax
thaddem Direttiva bhal din.

Il-GRTU tqies li din s-sitwazzjoni tibqa’
tghodd tal-anqas sas-sena 2010.

Id-Direttur Generali tal-GRTU Vince
Farrugia ser jitkellem fil-Konferenza fid-9.55a.m.

Fl-intervent tieghu
Vince Farrugia ser jipprezenta l-opinjoni tal-GRTU u jaghti spjega tal-istand
tal-GRTU

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).