SME Chamber

Le ghan-negozjant fil-habs

Huwa sew li min ikorrompa u min inqabad jinxtara, jdur fit-toroq. Huwa
sew li min pappiha u hareg flusu ‘l barra, tawh cans igibhom lura. Huwa sew li
lin-negozjant li bid-diffikultajiet kollha li hawn bhalissa jaqa’ lura fil-hlas
tal-VAT, il-qorti ggib ir-raguni ta’ contempt of court biex titfghu l-habs jew
ta’ frankuni.


Min hu responsabbli ta’ dawn l-esagerazzjonijiet ghandu
malajr kemm jista’ jkun jigi mwiddeb. Hadd mhu gustifikat li ma jhallasx taxxi.
Bl-ebda mod l-GRTU mhi qed tiggustifika anke lanqas evazzjoni. Izda meta
l-pajjiz itghabba b’tant dejn nazzjonali u twikkejna b’budget deficit li zgur
mhux tort tas-self-employed, u s-sidien tan-negozji z-zghar li waslu fejn waslu,
ara issa s-sistema ma ddurx ghaz-zghar. Il-miljuni ta’ spalpaljar u s-salarji
mghola s-smewwiet mhux s-self-employed u s-sidien tan-negozji z-zghar
responsabbli ghalihom, u m’ghandhomx ibatu din it-tbatija kollha.

Il-GRTU
ghalhekk tappella bil-qawwa kollha lil min hu responsabbli biex jieqaf minn dawn
l-esagerazzjonijiet. Il-GRTU quddiem din it-theddida serja lis-sidien kollha
tal-intraprizi f’Malta mhux ser toqghod bi kwieta.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).