SME Chamber

Laqgha ta’ Konsultazzjoni Marka ta’Kwalita ghat-Turizmu Ewropew

 Bħalissa, fl-Unjoni Ewropea (UE) qegħdin jittieħdu diversi inizjattivi pubbliċi u privati bl-għan li jiddefinixxu l-prinċipji u l-kriterji li għandhom jintużaw mill-partijiet interessati fit-turiżmu Ewropew. Dan qed isir biex jiġi żgurat l-iżvilupp u l-provvediment ta’ turiżmu ta’ kwalità fl-UE.

 

Dawn is-sistemi ta’ kwalità, ftit li xejn huma konsistenti u koordinati peress li normalment jiffukaw fuq għanijiet individwali settorjali jew territorjali mingħajr ma jimxu ma’ strateġija Ewropea integrata. Din il-frammentazzjoni tippreżenta ostaklu biex jintlaħaq livell ugwali fl-UE għall-provvediment ta’ servizz ta’ turiżmu ta’ kwalità għolja fl-Ewropa, u x’aktarx iddgħajjef il-kompetittività tas-settur tat-turiżmu Ewropew.

Bħala azzjoni possibbli, il-Kummissjoni qed tipproponi Marka ta’ Kwalità għat-Turiżmu Ewropew, bl-għan li ġġib iktar trasparenza u konsistenza fl-evalwazzjoni tal-kwalità tat-turiżmu fuq livell Ewropew. Il-Marka Ewropea għandha tirrikonoxxi s-sistemi ta’ turiżmu ta’ kwalità eżistenti u futuri li jikkonformaw mal-kriterji Ewropej komuni. Għal dan il-għan il-Malta-EU Steering and Action Committee (MEUSAC), flimkien mal-Ministeru għat-Turiżmu, Kultura u Ambjent (MTCE), jixtiequ jistednuk għal laqgħa ta’ konsultazzjoni biex jinġabru l-opinjonijiet tal-partijiet interessati, kemm dawk pubbliċi, dawk privati, kif ukoll dawk ta’ individwi, dwar dak li qed tipproponi l-Kummissjoni.

Il-laqgħa ser issir bil-MALTI nhar il-Ħamis, 28 ta’ Ġunju 2012, fid-09:30 ġewwa l-Uffiċini tal- MEUSAC, 280, Triq ir-Repubblika, il-Belt Valletta. Biex tirreġistra, inti ġentilment mitlub(a) tibat l-interess tieghek lill-MEUSAC sa mhux aktar tard minn nofsinhar tat-Tlieta, 26 ta’ Gunju 2012, fuq l-indirizz elettroniku

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).