Fabian Demicoli

Laqgha ta’ Konsultazzjoni: L-Istrumenti tad-Difiza tal-Kummerc

L-UnjoniEwropea (UE), bħal ħafna ekonomiji kummerċjali
ewlenin oħrajn, topera sistema ta' strumenti ta' difiża kummerċjali. Dawn
l-istrumenti, bħal pereżempju, miżuri anti-dumping,
jippermettu lill-Unjoni Ewropea tiddefendi l-produtturi tagħha kontra
importazzjonijiet innegozjati b'mod inġust jew issussidjati, kif ukoll
 kontra ċaqliq fil-flussi kummerċjali jekk dawn huma ta' ħsara
għall-ekonomija tal-UE. L-użu ta' dawn l-istrumenti huwa bbażat fuq regoli
tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO)

Il-KummissjoniEwropea reċentement nediet inizjattiva dwar
l-immodernizzazzjoni ta' dawn l-istrumenti.  Għaldaqstant ippubblikat
kwestjonarju biex tiġbor rispons mill-partijiet interessati. Il-MEUSAC,
flimkien mad-Dipartiment tal-Politika Ekonomika fi ħdan il-Ministeru tal-Finanzi,
Ekonomija u Investiment, qed jorganizza laqgħa ta' konsultazzjoni dwar dan
il-kwestjonarju u l-Istrumenti ta' Difiża tal-Kummerċ bl-għan li jqajjem
għarfien aħjar kif jaħdmu dawn l-istrumenti.

Biextirreġistra, inti ġentilment mitlub(a) tinforma
lill-MEUSAC fuq l-indirizz elettroniku  sa mhux aktar tard minn nofsinhar
tal-Ġimgħa 15 ta' Ġunju 2012.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).