SME Chamber

Laqgha ta’ Konsultazzjoni: Il-Prevenzjoni, it-Tnaqqis u l-Kontroll tal-Hsejjes

Il-Malta-EU Steering & Action Committee (MEUSAC) flimkien mal-Ministeru għat-Turiżmu, il-Kultura, u l-Ambjent se jorganizza laqgħa ta' konsultazzjoni dwar il-White Paper għall-prevenzjoni, it-tnaqqis u l-kontroll tal-ħsejjes. Din il-White Paper tevalwa kull xorta ta' ħsejjes li bħalissa huma regolati permezz ta' liġijiet differenti. Dan jinkludi, fost l-oħrajn, ħsejjes minn trasport bl-art, bil-baħar u bl-ajru, ħsejjes mill-kostruzzjoni u attivitajiet industrijali, storbju fuq il-post tax-xogħol, minn postijiet ta' divertiment u minn avvenimenti ta' darba bħalma huma kunċerti.

Il-hsejjes, meta huma qawwijin jsiru storbju u dawn jistghu jkunu ta` periklu ghas sahha, kwistjoni ta sigurta' fuq il-post tax-xoghol u inkonvenjent. Barra minn hekk jista` jkollhom effett negattiv fuq l-ambjent. Madwar terz tas-sottomissjonijiet li saru fil-process ta konsultazzjoni ghat-tfassil tal-Politika Nazzjonali tal-Ambjent semmew l-istorbju bhala fattur ambjentali importanti. L-istorbju huwa kkawzat minn diversi fatturi fosthom it-traffiku, l-attivita industrijali, l-attivita ta kostruzzjoni, il-postijiet ta divertiment, l-ajruplani, l-apparat domestiku u kummercjali u l-attivita minn festi u attivitajiet tradizzjonali kif ukoll minn nhar pirotekniku (fireworks).

L-istorbju eccessiv ghandu effett ukoll fuq is-sahha tal-bniedem u allura fuq il-kwalita tal-hajja taghna, jista jinterferrixxi b'rabta ma mizuri ta sahha u sigurta fuq il-post tax-xoghol u johloq inkonvenjent. Jaffetwa wkoll l-istat ta l-ambjent taghna, partikolarment is-sahha tal-bijodiversita u eko sistemi. Tabilhaqq storbju eccessiv huwa forma ta 'tniggis ambjentali, u ghandha tkun trattata bhala tali. Dan huwa ghalhekk sinjal li dan il-fatt jehtieg li jigi indirizzat permezz ta tfassil ta policies, ligijiet, infruzar u aktar edukazzjoni.

L-għan ta' din il-‘White Paper' huwa li tippreżenta r-riżultati mill-valutazzjoni li sar f'isem il-Ministeru għat-Turizmu, Kultura u l-Ambjent bil-għan li ssir analiżi talaspetti istituzzjonali, regolatorji u legali marbuta mal-kontroll ta forom varji ta' ħoss. L-għan ta' din l-White Paper huwa li tistimola dibattitu pubbliku u li jiġu esplorati firxa ta' għażliet strateġiċi biex b'hekk jittejjeb il-qafas istituzzjonali u legali ta' pajjiżna.

Il-laqgħa ser issir bil-Malti nhar l-Erbgħa, 28 ta' Marzu 2012, fit-3.00 p.m., f'Dar il-Mediterran għall-Konferenzi, il-Belt Valletta. 

Biex tirreġistra ikteb lil .

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).