SME Chamber

Laqgha importanti ta’ informazzjoni ghall-Property Developers u Negozjanti

Il-GRTU irnexxielha b’success tikkonvinci lil Gvern jippublika Regolamenti  li jipprovdu biex min ghandu flus maqbuda f’banek jew mod iehor u li ma jistghux jintuzaw fin-negozju, jkunu jistghu jiccirkulawhom u jhaddmuhom bla xkiel.

 

 L-Onor Tonio Fenech, Segretarju Parlamentari fil-Ministeru tal-Finanzi u l-Esperti mid-Dipartiment tat-Taxxi Interni Jispjegaw fid-dettall x’irid isir biex wiehed jiehu vantagg minn din l-iskema gdida u ta’ darba. Ser niddiskutu wkoll:Refund tal-VAT fuq l-Appalt Il-Laqgha ser issir hekk:

 

 

 

 

 

   Data:       It-Tlieta 15 ta’ Mejju 2007                                        

Hin:            1.30pm                            

Post:           GRTU                    Exchange Buildings                    Republic Street                   Valletta 

 

Importanti li tattendi u ma titlifx din l-opportunita. Ikun hemm cans ghall- mistoqsijiet u diskussjoni. 

 

Paul AbelaPresident – GRTU

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).