SME Chamber

Laqgha importanti: Proposti mill-MEPA dwar permessi ambjentali

 Il-GRTU Kamra Maltija ghan-Negozji Zghar u Medji, tixtieq tinfurmak li l-Awtorita` Maltija tal-Ippjanar u l-Ambjent (MEPA) harget dokument ghall-konsultazzjoni pubblika dwar permessi ambjentali li l-operat tieghek ser ikollu bzonn la darba dawn ir-regolamenti jidhlu fis-sehh.

Data: Il-Erbgha 16 ta` Mejju Hin: 14.00hrs Post: GRTU

 Ser ikun hawn ufficjali tal-MEPA li ser jispjegaw fid-dettal kif dawn il-permessi ambjentali jistghu jolqtu n-negozju tieghek. Importanti hafna li tattendi.

 

Min ghandu jattendi:

Sprayers

Xoghol fl-Aluminium u Hadid

Xoghol u Spray ta` FibreGlass

Tiswijjiet ta` Radiators u Silencers

Panel Beaters

Electricians, sprayers u mechanics ta` karozzi

Vulcanisers

VRT Station

Enginerija tal-bahar

Tiswijiet ta` Dghajjes

Manifattura, warehousing u storage ta` Kimika u Zebgha

Operaturi f'Ta` Qali Crafts Village

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).