SME Chamber

L-izvilupp tal-potenzjal tal-park tal-familja: Opportunitajiet akbar ghal familji Maltin u kummerc

Il-Ministru responsabbli
għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u t-tibdil fil-Klima, Leo Brincat ħareġ
espressjoni ta' interess għall-iżvilupp tal-potenzjal tal-Park tal-Familja. Din
l-espressjoni ta' interess saret bl-iskop ewlieni li jinħolqu opportunitajiet
akbar ta' divertiment u sfog għall-familji Maltin li jżuruh, kif wkoll sabiex
jingħata spazju u nifs akbar għal inizjattivi ġodda fil-qasam tal-kummerċ
f'pajjiżna. 

L-ghan hu li din l-espressjoni
ta' interess tinkoragixxi intraprendituri u nies fin-negozju b'ideat friski,
ġodda u innovattivi biex jersqu 'l quddiem sabiex permezz ta' process
trasparenti jkunu jistgħu saħansitra jipproponu ideat ġodda u innovattivi,
b'żieda ma' dawk l-attivitajiet eżistenti li sejrin jiġu identifikati
fl-espressjoni ta' interess stess. Jekk dawn l-ideat ġodda jkunu milqugħa minn
tim ta' aġġudikazzjoni fil-Ministeru, dawn jkunu inklużi wkoll fil-proċess
tas-sejħa tal-offerti li tinħareġ aktar tard din is-sena. Il-flus iġġenerati
sejrin imorru għall-iżvilupp tal-park innifsu. Sadanittant l-aċċess għall-park
sejjer jibqa' wieħed bla ħlas. Inklużi dawk iż-żoni li sejrin jiġu
kkummerċjalizzati. Ovvjament ħlief għall-aċċess għas-servizzi ġodda li sejrin
jiġu introdotti u pprovduti mis-sieħba l-ġodda kummerċjali. Wieħed anke
jikkonsidra faċilitajiet sportivi. Tabilħaqq jidher li fil-madwar jeħtieġu
faċilitajiet sportivi akbar. Fost iż-żoni li ser jiġu proposti
għall-kummerċjalizazzjoni tal-park hemm:

L-Istallel

Ir-Rock Climbing AreaIr-

Restaurant Area u Tea Rooms

Iż-żona madwar il-Kappella

il-Farm Area magħrufa bħala l-Animal Area

l-Amfiteatru u l-Pillbox

Iż-żona miftuħa għall-attivitajiet fil-beraħ u
l-Agricentre.

L-espressjoni ta' interess se
toħroġ nhar it-30 ta' Marzu u t-tagħrif u l-formoli meħtieġa jistgħu jinkisbu
mill-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti tal-Ministeru, fi Triq Ħal-Qormi, Santa
Venera.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).