SME Chamber

L-Ispizerija tal-Ghazla Tieghek

Il-ftehim li gie iffirmat nhar
is-Sibt 28 ta’ Lulju mill-GRTU f’isem is-sidien tal-ispizeriji u mill-Kamra
tal-Ispizjara f’isem l-ispizjara fuq naha u l-Gvern fuq in-naha l-ohra, hu
ftehim storiku ghaliex bih il-Gvern qed jinvolvi lis-sidien privati
tal-ispizeriji fil-kommunita u lil ispizjara li jmexxu l-ispizerji privati biex
jestendu l-facilitajiet taghhom fil-lokalitajiet kollha ta’ Malta u Ghawdex lil
dawk kollha li huma intitolati ghall-medicina b’xejn taht l-iskema nazzjonali
tas-sahha.

 

Il-ftehim li gie iffirmat nhar
is-Sibt 28 ta’ Lulju mill-GRTU f’isem is-sidien tal-ispizeriji u mill-Kamra
tal-Ispizjara f’isem l-ispizjara fuq naha u l-Gvern fuq in-naha l-ohra, hu
ftehim storiku ghaliex bih il-Gvern qed jinvolvi lis-sidien privati
tal-ispizeriji fil-kommunita u lil ispizjara li jmexxu l-ispizerji privati biex
jestendu l-facilitajiet taghhom fil-lokalitajiet kollha ta’ Malta u Ghawdex lil
dawk kollha li huma intitolati ghall-medicina b’xejn taht l-iskema nazzjonali
tas-sahha.

 

L-ghan kemm tal-Gvern kif ukoll
tas-settur privat hu li bil-mod l-aktar efficjenti possibli s-servizz
tat-tqassim tal-medicini jitwassal qrib min jehtiegu biex mhux tibqa’ s-sistema prezenti li l-pazjent joqghod jigri hu ghal
medicini.

 

Is-surveys kollha li saru
mal-ispizeriji privati u mal-pubbliku kollha indikaw b’mod car li din hi riforma
li l-poplu jridha. Iriduha l-aktar dawk li qed jikbru f’eta’ u
ghandhom aktar htiega ta’ medicini u dawk li ghandhom htigijiet
specjali.

 

Il-GRTU u
l-Kamra tal-Ispizjara qatt ma harsu lejn din il-kwistjoni bhala negozju izda
bhala l-pass l-iehor li jmiss biex is-servizzi tas-sahha jkunu aktar accessibbli
ghal kulhadd.

 

Il-kummenti tal-UHM ghalhekk huma
barra minn lokhom. Il-prudenza kienet tghid li l-ewwel kellhom jistennew li jiltaqa’
l-Kumitat Kongunt fejn l-UHM tkun tista’ tghid taghha u jkunu identifikati
s-soluzzjonijiet ghal problemi li l-UHM bi dritt ghandha
telenka.

 

Mhux lok izda li lil pubbliku
ingennuh meta l-iskema hi haga tajba, progressiva u ta’
gid ghal kulhadd, l-aktar dawk li huma bzonjuzi tal-medicina. Il-process li s-servizzi jitwasslu b’aktar kumdita fil-komunita
l-GRTU taqbel maghha u hu ghalhekk li temmen bis-shih fis-sostenibilita
tal-lokalitajiet taghna.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).