SME Chamber

L-ismoking ban f’Malta u l-Ingilterra

Issa li l-gvern tar-Renju Unit hareg il-proposti tieghu dwar kif ser
tithaddem is-sistema tal-kontrol tat-tipjip fl-Ingilterra kulhadd jista’ jara
kemm ghaggel bla bzonn l-Gvern Malti. Il-proposti inglizi huma simili ghall-dawk
li hadmet ghalihom f’Malta l-GRTU li b’konsultazzjonijiet ma organizazzjonjiet
ohra li jirraprezentaw l-SME’s fil-pajjizi ohra tal-Unjoni Ewropeja irsistiet
biex ma jiddahlux mizuri li jkissru u johonqu bla bzonn in-negozji zghar Maltin
b’mod partikolari fil-bars, clubs u l-postijiet ta’ divertiment fejn ma
jisserviex ikel shun.

 

 

Kulhadd jaqbel li t-tipjip ghandu jkun
ikkontrollat izda l-fanatici biss ridu jdahhlu sistema ta’ kontrol ghakkost ta’
kollox. Il-GRTU ssostni li l-Ministru Deguara kellu jkollu l-kuragg li jwettaq
l-pulitika tal-gvern tieghu favur in-negozji zghar Maltin billi jaghmilha cara,
bhal ma ghamilha cara il-Ministru tas-Sahha Ingliz, Mr John Reid, li hadd ma
kien ser igeghlu jkisser bars u postijiet ohra tad-divertiment li ma jservux
ikel shun.


F’Malta il-ban fuq it-tipjip hu totali u qed issir hsara
enormi lil hafna negozji.

Il-GRTU ghadha tistenna li l-gvern jara
r-raguni u b’konsultazzjoni serja mall-GRTU jibdel ir-regolamenti esagerati li
dahhlu f’Ottubru li ghadda biex fl-iqsar zmien possibli jkunu mplimentati mizuri
li filwaqt jissavagwardjaw lil dawk kollha li ma jpejpux ma johonqux u jkissru
l-investiment u l-impjieg ta’ numru kbir ta’ Maltin. Is-sistema li hi proposta
li tiddahhal fl-Ingilterra fis-snin li gejjien ghandha isservi bhala mudell
tajjeb ghas-sistema li ghandha tithaddem f’Malta.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).