SME Chamber

Konsultazzjoni Pubblika – Proposti ghal tibdil fis-suq tal-LPG

L-Awtorità ta'
Malta Dwar ir-Riżorsi (MRA) ġiet infurmata li l-Gvern bi ħsiebu jiddikjara
l-bejgħ tal-gass fiċ-ċilindri (LPG) fid-djar bħala servizz ekonomiku ta'
interess ġenerali (Service of General Economic Interest – SGEI).

Huwa
importanti li l-konsumatur igawdi mid-dritt ta' għażla ta' ċilindri u jkun
offrut ċilindri LPG ta' operaturi differenti permezz ta' sistema ta'
distribuzzjoni magħrufa bħala multi-flag, irrispettivament mill-lokalita' ta'
fejn joqgħod, bi prezzijiet raġonevoli, bi trasparenza u mingħajr
diskriminazzjoni.

Fl-istess
ħin operaturi ġodda jingħataw l-opportunita' biex jużaw din is-sistema ta'
distribuzzjoni. B'hekk ikun aċċertat li s-suq ikun wieħed kompetittiv.

Għaldaqstant,
ser issir konsultazzjoni pubblika dwar proposti marbutin ma din id-deċizjoni.

 Aktar dettalji dwar din il-konsultazzjoni
pubblika jistgħu jinkisbu mill-websajt tal-Awtorità – www.mra.org.mt.

Stakeholders
u l-pubbliku ġenerali huma mistiedna biex iressqu l-kummenti tagħhom dwar din
l-proposta.

Għalhekk
qed jingħata perjodu ta' zmien li jagħlaq il-Ġimgħa, 6 ta' Diċembru

2013.

Kummenti
bil-miktub jew b'email għandhom jiġu ndirizzati lil:

 

 

Kap Eżekuttiv

L-Awtorità
ta' Malta Dwar ir-Riżorsi

Millennia,
Second Floor,

Aldo
Moro Road,

Marsa
MRS 9065

 

jew

 

E-mail:

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).