Fabian Demicoli

Jkompli x-Xoghol ta’ Tisbieh gewwa M’Xlokk

 Il-GRTU qeghda kontinwament f'komunikazzjoni mall-membri taghha f' M'Xlokk li qed ifahhru l-mod ta' kif qieghed jigi amministrat dan il-progett ta` tisbieh. Jekk x-xoghol jibqa ghaddej b'din ir-rata ghandu jkun lest fi zmien erba gimghat.

 

 

 

 

 

 

Il-GRTU tixtieq tinfoma li s-servizzi qeghdin jigu provduti minn Triq Duncan u l-access ghal hwienet qieghed jigi provdut skond it-talba ta' l-istess sidien bil-kooperazzjoni shiha tal-kuntrattur li qieghed jaghmel ix-xoghol.

Il-GRTU  konvinta li wara d-diversi laqghat li gew organizzati u x-xhur ta' konsultazzjoni, l-proposti li tresqu mill-Komunita' Kummerċjali, Kunsill Lokali, bejjiegħa tal-monti kif ukoll tas-Sajjieda, kienu l-aħjar soluzzjoni sabiex dan il-progett  isir fl-inqas żmien possibbli.

Matul il-perjodu tax-xogħol fuq il-promenade, bi qbil ma' l-Assoċjazzjoni tal-Bejjiegha tal-Monti u bħala arranġament temporanju, l-monti qed jopera fiż-żona tal-Magħluq.

What we can do for you

INFORMATION POINT

BUSINESS SERVICES

MEMBERSHIP BENEFITS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

B2B NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

FUNDING ASSISTANCE

COURSES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).