SME Chamber

Jintlahaq ftehim bejn l-GRTU u l-Ministeru tas-Servizzi Rurali u Ambjent dwar l-Bicciera


Illum fil-biccerija tkomplew it-tahdidiet bejn il-Ministeru tas-Servizzi Rurali u Ambjent immexxija minn Dr Philip Von Brockdorff is-segretarju permanenti u Dr Anthony Gruppetta l-kap tas-servizzi veterinarja u l-management tal-biccerija minn naha tal-Gvern, u l-Bicciera privati mmexxija mid-Direttur Generali tal-GRTU,Vincent Farrugia

 

Iz-zewg
nahat iddiskutew fid-dettall kif ser jahdem l-apparat l-gdid dik li qabel kienet
l-marketing
hall u kif dan l-apparat issa ser jithaddem ghas-sodisfazzjon
tal-bicciera u skond 
il-kriterji stabbiliti mil-Unjoni Ewropeja. Id-diskussjonijiet ukoll irreferew ghall-metodi li ghandhom
jithaddmu biex ikun assigurat li s-suq lokali ghall-bejgh tac-canga
mill-biccerija jissahhah ghas-sodisfazzjon kemm tal-bejjiegha u tax-xerrejja u
kif ukoll ghar-rahhala.

 

Fl-ahhar
tad-diskussjonijiet intlahaq ftehim biex b’effett mill- 15 ta’ Ottubru jibda
jithaddem l-programm meftiehem tar-riformi kollha mehtiega biex ix-xoghol fuq
ic-canga jsir skond il-kriterji tad-direttivi
Ewropej.

 

 

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).