Fabian Demicoli

Jinghata permess li jifthu l-hwienet f’Festi Pubblici


Wara Laqgha kordjali li l-GRTU kellha
ma l-Onorevoli Jason Azzopardi fil-prezenza ta' sidien tan-negozzji kmieni
s-sena li ghaddiet, l-Gvern kien laqa' t-talba li għamlitlu l-GRTU ghan nom
tas-sidien sabiex l-istabbilimenti kummerċjali kollha f'Malta u Għawdex jkunu
jistgħu jiftħu fil-festi pubbliċi minghajr ma jhallsu ewro 700. Din
l-inizzjattiva ntlaqet tajjeb hafna mis-sidien li  ga kellhom l-opportunita' jibbenifikaw minnha
s-sena li ghadddiet.

Il-GRTU filwaqt li tirringrazzja
lill-Onorevoli Jason Azzopardi tal-kooperazzjoni shiha li sabet min-naha tieghu
u tal-Ministeru, tinforma lis-sidien tan-negozzji li l-festi pubbliċi għas-sena
2013 huma:

Il-Hadd 10 ta' Frar,  Hadd il-Karnival,

it-Tlieta 19 ta' Marzu,    il-Hadd 31 ta' Marzu

   l-Erbgha 1 ta' Mejju,    il-Gimgha 7 ta' Ġunju,

    is-Sibt 29 ta' Ġunju,   il-Hadd 8 ta' Settembru,

Is-Sibt 21 ta' Settembru.

Dawn il-ħinijiet tal-ftuħ ma
jaffetwawx lil dawk l-istabbilimenti li diġa' għandhom permess biex jibqgħu
miftuħa wara l-ħin tal-ftuħ fit-31 ta' Marzu u fit-8 ta' April.

Dawk l-istabbilimenti kummerċjali li
huma liċenzjati bħala stabbilimenti ta' catering jew bħala nightclubs,
diskoteti jew post ieħor fejn isir iż-żfin, jistgħu jibqgħu miftuħin sal-4 ta'
filghodu fil-lejl tas-7 ta' April 2012.

Il-ħinijiet tal-ftuħ
tal-istabbilimenti kummerċjali għall-perjodu tal-Milied, jiġifieri bejn l-1 ta'
Novembru u s-7 ta' Jannar se jibqgħu l-istess mingħajr ebda eċċezzjoni fejn
dawn jistgħu jiftħu mit-Tnejn sal-Hadd mill-4 ta' filgħodu sal-10 ta'
filgħaxija.

Il-festi pubbliċi li jaqgħu f'dan
il-perjodu li huma t-8 ta Diċembru, it-13 ta' Diċembru, Jum Il-Milied u Jum
l-Ewwel tas-sena se jkunu jistgħu jiftħu bejn l-4 ta' Filgħodu u l-10 ta'
filgħaxija mingħajr ebda eċċezzjoni.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).