SME Chamber

Jigu imnedija il-Malta-Wipo Awards ghall-Kreattivita u Innovazzjoni

 Dawn l-awards qed jiġu organizzati b'kollaborazzjoni bejn id-Dipartiment tal-Kummerċ, u l-World Intellectual Property Organisation (WIPO) li hija aġenzija tan-Nazzjonijiet Uniti b'riżultat ta' taħdidiet bejn iż-żewġ naħat fl-aħħar xhur. Dawn l-awards huma maħsuba li jiċċelebraw il-kisbiet tal-imħuħ kreattivi tagħna, fil-waqt li joħolqu soċjeta fejn il-kreattivita' u l-innovazzjoni huma inkoraġġuti f'kull livell. 

 

Eluf ta' xogħolijiet kreattivi madwar id-dinja, u mhux inqas f'Malta, f'dan il-mument jinsabu fi stadji differenti tal-iżvilupp tagħhom. Uħud għadhom żerriegħa fil-moħħ tal-kreattiv, uħud wasslu fl-aħħar, lesti biex jagħtu l-frott.  Il-fattur komuni bejniethom kollha, huwa li dawn kollha joriġinaw mill-istess ‘post' – il-moħħ uman.  F'Malta, li ir-riżorsa ewlenija tagħna hija ir-riżorsa umana, dan il-proċess nafuh sewwa, u il-Gvern kontinwament ipoġġi dal-qasam fuq nett tal-prijoritajiet tiegħu, u jagħmel investimenti qawwija biex insaħħu u nsostnu din ir-riżorsa, permezz ta' investimenti kontinwi fl-Edukazzjoni.

Dawk il-pajjiżi l-iktar li huma kapaċi li jinkoraġġixxu it-talent kreattiv tagħhom, huma il-pajjiżi l-iktar kapaċi isostnu żvilupp soċjali u ekonomiku.

Il-Malta-WIPO Awards għall-Kreattivita u l-Innovazzjoni li ġew imnedija illum, huma biss waħda minn sensiela ta' dawn l-inizzjattivi. Fil-Budget ta' din is-sena, il-Gvern ħabbar fond ta' €100,000 bħala investiment fil-kreattivita', u l-innovazzjoni fl-edukazzjoni, arti, teknologija u s-settur tal-manufattura.  Dan ukoll biex jingħata rikonoxximent lill-intraprendituri kreattivi żgħażagħ.   

Ir-rebbieħa tal-ewwel post ta' kull kategorija jieħdu €10,000, midalja u ċertifikat maħruġ mill-WIPO, tieni post jieħu €6,000 u t-tielet €4,000. Il-kategoriji tal-Awards huma fl-oqsma tal-Arti, Xjenza, Teknoloġija u Innovazzjoni, u huma kif ġej:

Malta/WIPO Award għall-Kreattivita' Individwi li taw kontribut għax-xena tal-arti, u kreattivita f'Malta.  Litteratura, Mużika, kif ukoll Computer Programming.  Irid jingħata valur tal-potenzjal ekonomiku tax-xogħol.

Malta/WIPO Award għall-Innovazzjoni Intrapriżi li jużaw sistemi ta' Proprjeta Intelletwali għax-xogħol tagħhom fir-Riċerka u l-iżvilupp tal-prodotti tagħhom.

Malta/WIPO Award għall-Aqwa invenzjoni  Individwi li l-invenzjonijiet tagħhom kisbu suċċessi kbar u fit-tul.  Dawn iridu ikunu taw kontribut lid-dinja tax-Xjenza u l-iżvilupp teknoloġiku.

Malta/WIPO Award għall-Aqwa inventur żagħżugħ Individwi bejn l-eta ta' 15 u 25 sena, li żviluppaw invenzjonijiet jew prodott innovattivi li jistgħu jiġi żviluppat kommerċjalment. 

Ir-rebbieħa jitħabbru lejn l-aħħar ta' Novembru 2010. Iżjed informazzjoni fuq is-suġġett kif ukoll linji gwida, u formuli tal-applikazzjoni jistgħu jinsabu fuq il-website http://www.ipo.gov.mt/.  Jista jsir ukoll kuntatt telefoniku mad-Dipartiment tal-Kummerċ fuq 25690223.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).