SME Chamber

Is-Sitwazzjoni fit-Turizmu ma tistax tithalla tehzien aktar

Il-GRTU qed twiddeb lil gvern li jekk it-Turizmu jithalla jinzel l-isfel aktar bir-rizultat li dan is=sajf ma jghatix id-dhul bizzejjed li hafna stabilimenti qed jistennew il-pajjiz jiffacja problemi serji. Malta barra it-Turizmu, ftit li xejn ghandha min fejn tista tfendi u numru dejjem jikber ta’ intraprizi zghar u medji min oqsma varji mhux biss direttament fit-turizmu izda bars restoranti, snack bars, kafeterji, night clubs, gyms, trasport, car-hire, hwienet, traders, bdiewa, sajjieda u hafna u hafna servizzi, illum jiddependu mit-turizmu u lkoll jistennew u jippretendu sajf b’sahhtu biex ifendu s-sena kollha.

Is-Sitwazzjoni fit-Turizmu ma tistax tithalla tehzien aktar

Il-GRTU qed twiddeb lil gvern li jekk it-Turizmu jithalla jinzel l-isfel aktar bir-rizultat li dan is=sajf ma jghatix id-dhul bizzejjed li hafna stabilimenti qed jistennew il-pajjiz jiffacja problemi serji. Malta barra it-Turizmu, ftit li xejn ghandha min fejn tista tfendi u numru dejjem jikber ta’ intraprizi zghar u medji min oqsma varji mhux biss direttament fit-turizmu izda bars restoranti, snack bars, kafeterji, night clubs, gyms, trasport, car-hire, hwienet, traders, bdiewa, sajjieda u hafna u hafna servizzi, illum jiddependu mit-turizmu u lkoll jistennew u jippretendu sajf b’sahhtu biex ifendu s-sena kollha.

Din is-sena l-MTA u l-Ministeru tat-Turizmu hada falza stikka fil-kampanja pubblicitarja taghhom u fl-istrategiji u r-riformi li wettqu u ghadu mhux tard biex jirrimedjaw u jsalvaw s-sajf li beda.

Bla sforz ikbar minn min hu inkarigat is-sitwazzjoni diga hazina ta’ hafna negozji tkompli tehzien u jkun inutli li l-gvern jkompli jghabbi fuq in-nies tan-negozji. Il-GRTU tistenna azzjoni serja bla aktar telf ta’ zmien ghax kif sejrin mhux sejrin tajjeb zgur. Issa l-waqt li mill-paroli nghaddu ghall-fatti jekk l-awtoritajiet iridu li s-sidien tan-negozji z-zghar jemmnu li l-interessi taghhom ghandhom post importanti fl-istrategija ekonomika tal-gvern.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).