SME Chamber

Is-Sindku u l-Kunsill ta’ Haz-Zabbar mitluba jhallsu d-Danni

Il-GRTU –  L-Assocjazzjoni tan-Negozzji Zghar u
Medji f’isem s-sidien tal- kiosks li
s-Sindku u l-Kunsill Lokali ta’ Haz-Zabbar qata l-barra mix-xoghol taghhom
bhala  bejjiegha fil-festa ta’ Haz-Zabbar
qed ifittxu lis-Sindku u lill-Kunsilliera tal-Kunsill Lokali ta’ Haz-Zabbar
ghad-danni kollha li huma gew imgghela jsoffru f’decizzjoni li l-GRTU issostni
li hi illegali.


Il-GRTU issostni li l-Ligi dejjem
gharfet li Kunsill Lokali ma jistax jaddotta skema ta’ first come first
served meta jigi biex jalloka postijiet
lis-sidien tal-kiosks u kull
tibdil li jintroduci jrid jghamlu skond kif titlob l-Ligi.  Il-Ligi mfassla b’konsultazzjoni mall-GRTU
tghati d-dritt lis-sidien li dejjem operaw fil-Festa tar-Rahal li ma jinqalghux
l-barra b’xi skuza jew ohra biex posthom jinghata lil
haddiehor b’danni ghas-sidien ta’ kiosks li
dejjem hadmu fil-festa.

 

Is-Sindku
u l-Kunsilliera ta’ Haz-Zabbar injoraw ghal kollox dak li tghid il-Ligi u l-mod
kif il-Ligi dejjem giet interpretata mill-amministraturi tal-Ligi u tal-Kunsill
Lokali u qalghu l-barra mill-festa ta’ Haz-Zabbar lil diversi sidien biex
flokhom is-Sindku u l-Kunsilliera qabbdu u taw permess lil
haddiehor.

 

It-telf li soffrew b’ingustizzja
kbira dawn il-familji issa l-GRTU qed titlob lill-Qorti li jghamlu tajjeb
ghalihom s-Sindku u l-Kunsilliera ta’ Haz-Zabbar li huma responsabbli ghad-danni
ikkawzati minn decizjonijiet m’humiex konformi
mall-Ligi.

 

 

 

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).