SME Chamber

Is-shab socjali jiddiskutu d-demerger tal-MEPA


Matul il-laqgħa li saret tal-Kunsill
Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali ġie diskuss il-futur tal-MEPA u kif
din se tkun qiegħda tinqasam f'parti li tħares l-ambjent u parti
għall-iżvilupp.

Il-Ministru għad-Djalogu Soċjali,
Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili Dr Helena Dalli fetħet il-laqgħa
u qalet li hemm bżonn bilanċ bejn l-iżvilupp, l-ekonomija u l-ħarsien
tal-ambjent, filwaqt li għandha tingħata importanza lis-sostenibbiltà.

Is-Segretarju Parlamentari għall-ippjanar u
Simplifikazzjoni
Amministrattiva Michael Farrugia semma li l-għan prinċipali ma kienx
biss
it-twaqqif ta' dawn l-awtoritajiet imma li jiġu simplifikati l-proċessi
tal-applikazzjonijiet għal żvilupp billi tinħoloq one stop shop u li
l-klijent ikun moqdi b'servizz aħjar u mhux joqgħod jiġri minn
post għall-iehor.

Issemma wkoll
il-kunċett ta' fast
track għal
dawk l-applikazzjonijiet li jkunu konformi mal-policies, pjanijiet
lokali u numru ta' kundizzjonijiet oħra stipulati f'dan il-process.

Għall-ewwel darba fuq il-planning board se jkun hemm rappreżentant tal-Awtorità
tal-Ambjent u Riżorsi, rappreżentant tal- NGOs u f'kazijiet ta' żvilupp ta'
ċertu entità l-Kunsill Lokali ta' dik il-lokalità jkun rapprentant u jkollu vot.

L-entitajiet kollha konsultattivi
fil-proċess tal-applikazzjinjiet se jkollhom id-dritt illi jappellaw quddiem
Tribunal Indipendenti minn deċiżjonijiet tal-Planning Board jew Planning
Commision.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).