SME Chamber

Is-Segretarju Parlamentari Tonio Fenech jindirizza l-Laqgha tal-GRTU

Wara li l-GRTU –
Malta Chamber of Small and Medium Enterprises, informat lill-Gvern li sal-lum
it-Tlieta 20ta’ Lulju 2004 l-Kabinet tal-Ministri ried;


ï‚· jew jispjega
car kif kien ser jigbor it-Taxxa l-gdida ECO –TAX

ï‚· jew inkella jipposponi
l-imposizzjoni ta’ din t-taxxa mill-1 ta’ Awwissu 2004 li gej,

1.
L-Gvern issa ser jibghat lis-Sur Tonio Fenech, Segretarju Parlamentari
fil-Ministeru tal-Finanzi biex il-lum fil-laqgha li l-GRTU qed issejjah
ghan-negozjanti li n-negozju taghhom hu milqut min din it-taxxa huwa jghid car u
tond x’qed jippretendi l-Gvern minn dawn n-negozjanti.

2. Il-GRTU ssostni
li din mhiex ghajr taxxa ohra fuq il-konsum u tghid li hi taxxa li dahhlet bla
konsultazzjoni u b’affront lill-MCESD. Il-GRTU tghid li l-ghan principali ta’
din it-taxxa hu li l-Gvern jigbor aktar flus bl-iskuza tal-ambjent biex itaffi
ftit ghall-infieq bla razan tas-settur pubbliku.

3. Is-Sur Tonio Fenech,
hu mistenni jghid:

ï‚· jekk l-gvern hux qed jinsisti li n-negozjanti
jhallsu sa Ottubru t-taxxa dovuta fuq l-istocks kollha li ghandhom

ï‚· b’liema
mod ser tingabar din it-taxxa, meta tingabar u fuq x’hiex hi dovuta

Il-Laqgha ser issir illum it-Tlieta 20 ta’ Lulju 2004 kif gej:
Post:
Sala Marquis Scicluna

Trade Fair Centre
Naxxar
Hin:
14.00hrs

AGENDA
1. Id-Direttur Generali jispjega l-posizzjoni
tal-GRTU

2. Is-Segretarju Parlamentari jispjega l-ECO-TAX u jwiegeb
ghad-domandi

3. In-negozjanti prezenti jiddeciedu dwar x’posizzjoni ghandha
tiehu l-GRTU

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).