SME Chamber

“Ir-Riforma fil-MEPA ser isahhah is-settur ambjentali”


Leo Brincat, Ministru ghall-izvilupp sostenibbli, l-ambjent u
t-tibdil fil-klima – Meta dalgħodu
il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima kien qed
jindirizza u jwieġeb interventi li sarulu waqt laqgħa tal-MCESD dwar il-pjan
tal-Gvern biex jkun hemm qasma bejn il-MEPA kif nafuha llum u l-ħolqien ta'
żewġ awtoritajiet; dik tal-Ambjent u R-Riżorsi u oħra dwar l-Iżvilupp u
l-Ippjanar, il-Ministru Leo Brincat fisser għaliex ir-riforma fil-MEPA se
ssaħħaħ is-settur ambjentali.

 

Huwa qal
li bil-proposti legali se titwaqqaf awtorità awtonoma b'identità għaliha.
B'hekk ix-xogħol tagħha se jkun iffukat fuq il-ħarsien tal-ambjent u
l-immaniġġar tar-riżorsi li minnhom infushom huma ukoll parti mill-ambjent
naturali.

Il-Ministru
Brincat fisser li bħala Awtorità awtonoma hija tkun tista' tieħu pożizzjoni fuq
proposti jew deċiżjonijiet li jittieħdu minn entitajiet oħra fuq l-istess
livell u mhux kif inhi illum – li tibqa' 
entità sempliċiment b'miri u funzjonijiet differenti u xi kultant
diverġenti.

Rigward
l-Ippjanar u l-Iżvilupp, l-Awtorità l-ġdida dwar l-Ambjent u r-Riżorsi se
jkollha rappreżentant fuq il-Bord tal-Ippjanar, se tkun entità li bilfors trid
tiġi kkonsultata b'mod statutorju u se jkollha dritt tappella fuq deċiżjonijiet
tal-Ippjanar u l-Iżvilupp.

L-Awtorità
nnifisha jkollha wkoll id-dritt li ssemma leħinha uffiċjalment u  pubblikament bħala Awtorità fuq issues li
jkollha riservi serji dwarhom.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).