SME Chamber

Ir-Rata tal-Inflazzjoni tkompli Taccelera

Ir-rata tal-inflazzjoni
ta’ 2.75% f’Novembru 2004 mhux biss lahqet livelli fost l-ghola fl-Ewropa kollha
izda wkoll kompliet taccellera fir-ritmu taz-zieda. Dan hu l-effett primarjament
ta’ zidiet gejjien min zidiet qawwija tad-diesel u tal-pitrolju kif ukoll zidiet
f’oqsma fejn suppost it-tnehhija tal-levies u l-gholi tas-sussidji kellhom
jizguraw rohs dovut ghall-aktar kompetizzjoni.

Ir-rata tal-inflazzjoni
ta’ 2.75% f’Novembru 2004 mhux biss lahqet livelli fost l-ghola fl-Ewropa kollha
izda wkoll kompliet taccellera fir-ritmu taz-zieda. Dan hu l-effett primarjament
ta’ zidiet gejjien min zidiet qawwija tad-diesel u tal-pitrolju kif ukoll zidiet
f’oqsma fejn suppost it-tnehhija tal-levies u l-gholi tas-sussidji kellhom
jizguraw rohs dovut ghall-aktar kompetizzjoni.

Iz-zieda accellerata
tal-inflazzjoni ghalkemm mhux allarmanti qed tkompli tnaqqar il-kompetittivita
ta’ pajjizna u turi l-htiega li pajjizna jiehu b’aktar serjeta’ t-trazzin ta’
zidiet fil-cost ta’ produzzjoni ta’ prodotti u servizzi li huma l-qofol ta’ hrug
ta’ prezzijiet aktar kompetittivi.

Ekonomija bhal ta’ Malta li tahdem
fuq il-kompetittivita’ tas-suq u li trid tkabbar il-gid ekonomiku taghha permezz
tal-bejgh tal-prodotti (esportazzjoni) u servizzi (turizmu) lill-barranin trid
bilfors tahdem fuq sistema ta’ l-anqas xkiel lill-intrapriza u waqa’
fl-imposizzjoni ta’ taxxi u burokraziji zejda. Dan f’pajjizna mhux qed isir u hu
ghalhekk li l-indikaturi ekonomici, fosthom ir-rata tal-inflazzjoni, jibqghu
juru tendenzi negattivi.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).