SME Chamber

Inizjattivi godda fil-Mosta

Il-GRTU qiegħda taħdem sabiex tara li l-kummerÄ‹ ikollu l-akbar appoÄ¡Ä¡ possibbli fl-ibliet u l-irħula Maltin, u li kull żvilupp li jkun qed isir ikollu l-inqas impatt possibbli fuq il-ħwienet f’dik l-istess lokalita’.

Fil-Mosta, din il-ħidma laħqet il-qofol tagħha meta bdew għaddejjin id-diskussjonijiet sabiex isir ix-xogħol meħtieÄ¡ biex tiÄ¡i rranÄ¡ata l-pjazza għal kif inhi llum. Din kienet ħidma ta’ konsultazzjoni li ma waqfet xejn bejn Dipartimenti tal-Gvern, Kunsilli Lokali u sidien tal-ħwienet.

Il-GRTU qiegħda taħdem sabiex tara li l-kummerÄ‹ ikollu l-akbar appoÄ¡Ä¡ possibbli fl-ibliet u l-irħula Maltin, u li kull żvilupp li jkun qed isir ikollu l-inqas impatt possibbli fuq il-ħwienet f’dik l-istess lokalita’.

Fil-Mosta, din il-ħidma laħqet il-qofol tagħha meta bdew għaddejjin id-diskussjonijiet sabiex isir ix-xogħol meħtieÄ¡ biex tiÄ¡i rranÄ¡ata l-pjazza għal kif inhi llum. Din kienet ħidma ta’ konsultazzjoni li ma waqfet xejn bejn Dipartimenti tal-Gvern, Kunsilli Lokali u sidien tal-ħwienet.

Din il-ħidma wasslet ukoll biex ix-xogħol kollu infrastrutturali li sar fil-Pjazza tal-Mosta jkollu l-inqas impatt negattiv, u biex dan seħħ, il-GRTU organizzat kumitat bejn is-sidien tal-ħwienet fuq livell lokali li seta’ jsegwi u jieħu sehem direttament fil-konsultazzjonijiet meħtieÄ¡a.

Is-sidien tal-ħwienet fil-Mosta issa, la darba x-xogħol fuq il-pjazza tlesta, qegħdin jorganizzaw lilhom infushom aħjar sabiex jaraw li l-Mosta ikollha l-aħjar kumditajiet possibbli għall-klijenti tagħħhom. Għaldaqstant nhar il-Ä imgħa, 8 ta’ DiÄ‹embru, l-istess sidien tal-ħwienet qegħdin iħabbru li ħafna minnhom ser jibqgħu miftuħa sa l-10 ta’ bil-lejl u jixtiequ jinfurmaw lill-klijenti tagħhom b’din l-attivita’.

Din, fil-fatt hija waħda mill-ewwel inizjattivi li qegħdin jittieħdu mis-sidien tal-ħwienet flimkien mal-GRTU.

Fil-futur, il-GRTU qegħda taħseb kif torganizza lilha nnifisha flimkien mas-sidien tal-ħwienet f’lokalitajiet oħra bħalma sar il-Mosta, biex hekk nagħmlu lill-ibliet u l-irħula tagħna aktar kummerÄ‹jalment vijabbli.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).