SME Chamber

Il-Qorti tisma t-talba tal-GRTU ghas-Sospensjoni tat-Tender tal-Computers tal-Gvern

Il-Qorti
ippreseduta mill-Imhallef Onor. Geoffrey Valenzia illum semghet it-trattazjoni
tar-rikors * li ghamlet il-GRTU kontra l-Prim Ministru, l-Ministru tal-MIIT u
l-MITTS u d-Direttur Generali (kuntratti) fejn l-GRTU qed titlob illi t-tender
ghal-Computer Systems ghall-Gvern jittwaqqaf ghaliex id-drittijiet tal-imsiehba
tal-GRTU kienu pregudikati meta ir-rapprezentanti tal-Gvern iltaqghu u
iddiskutew it-tender mal-membri tal-kamra tal-kummerc u ma ltaqawx mal-membri
tal-GRTU mil-qasam tal-IT u Computer Systems.

 

Il-kaz gie aggornat ghat-Tnejn 13
ta’ Awwissu 2007 fl-10.00 am meta il-Qorti taghti
d-decizjoni taghha.

 

F’ nota
lill-media li harget il-GRTU nhar l-Erbgha 8 ta’ Awwissu fis-6.30pm ghalkemm
intqal li s-smiegh tar-Rikors kellu jsir il-Gimgha 10 ta’ Awwissu, b’zvista
intqal ukoll illi t-talba tas-sospenzjoni tat-tender kienet
milqugha.
Il-GRTU tiskuza ruhha ghall-kull inkonvenjent li setgha nholoq
ghax illum irrizulta li ma kienx hemm sospensjoni.

______________________________________________________________

* Mandat t’Inibizzjoni
numru 1186/07GV

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).