SME Chamber

Il-Produtturi tal-Gheneb jinghaqdu mal-GRTU

Il-Produtturi tal-gheneb mifruxa ma’ Malta u Ghawdex kollu nghaqdu mal-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji wara li fil-laqgha Generali tas-Socjeta Vitikultura Maltija l-membri ghaddew rizoluzzjoni li jissiehbu mal-GRTU.

Il-Produtturi tal-gheneb mifruxa ma’ Malta u Ghawdex kollu nghaqdu mal-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji wara li fil-laqgha Generali tas-Socjeta Vitikultura Maltija l-membri ghaddew rizoluzzjoni li jissiehbu mal-GRTU.

Din hi socjeta ohra li hasset il-bzonn li tkun rapprezentata b’aktar sahha fuq skala nazzjonali u tgawdi mill-facilitajiet u recognition li llum ghandha l-GRTU fuq sfera lokali u Ewropeja. Bis-sahha tas-sbuhija fil-GRTU l-produtturi tal-gheneb issa ser igawdu wkoll mir-rapprezentenza tal-GRTU fuq l-MCESD u l-Employment Relations Board, l-European Social Fund Committee u European Social and Economic Committee fi Brussels u l-UEAPME u l-EuroCommerce il-federazzjonijiet Ewropej li jirraprezentaw lil kummercjanti u lil Intraprizi z-zghar, li maghhom l-GRTU hi affiljata.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).