SME Chamber

Il-Prim Ministru ser Jindirizza lil Konferenza Nazzjonali tal-GRTU

Nhar l-Erbgha 20 ta’ Ottubru (9.00a.m) fil-Corinthia Palace
Hotel Attard, l-Prim Ministru Dr Lawrence Gonzi ser jindirizza lil Konferenza
Nazzjoanli tal-GRTU li din s-sena qed tgharbel is-suggett “Access to Finance for
SME’s”.

Din l-Konferenza qed tkun organizazzata mill-GRTU – Malta Chamber
for Small and Medium Enterprises bis-support shih tal-UEAPME – l-Organizazzjoni
Ewropeja tal-SME’s li taghha l-GRTU hi membru, l-European Savings Bank Group u
l-Kummissjoni Ewropea. Min Malta l-GRTU ghandha ukoll s-support tal-Bank of
Valletta u tal-Malta Financial Services Authority.

Barra l-Prim Ministru
jindirizzaw l-Konferenza wkoll kelliema Ewropej specjalizzati fis-suggett kif
ukoll l-Prof. Joe Bannister, Chairman tal-MFSA u s-Sur Joe FX Zahra, Chairman,
Bank of Valletta. S-Sur Vincent Farrugia d-Direttur Generali tal-GRTU
jipprezentha studju tal-GRTU dwar l-problemi li qed jiffaccjaw l-intraprizi
zghar Maltin biex isibu l-finanzi mehtiega biex jikbru u jilqghu ghall-isfidi
godda ta’ Maltin bhala membri tal-Unjoni Ewropea.

Il-Prim Ministru Dr
Lawrence Gonzi ser jispjega l-politika tal-Gvern Malti dwar l-SME’s u l-mizuri
li qed jittiehdu u ser jittiehdu biex jithaddmu sewwa d-Direttivi tal-Unjoni
Ewropea dwar access ahjar ta’ finanzjament ghall-intraprizi zghar
Maltin.

Il-Konferenza li l-GRTU qed torganizza f’Malta hi l-ewwel wahda
minn sensiela ta’ 60 Konferenza ta’ tahrig ghas-sidien tal-SME’s li
l-Kummissjoni Ewropea qed tghin biex ikunu organizzati mall-Unjoni Ewropea
kollha.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).