SME Chamber

Il-Messagg tal-GRTU f’Jum il-Mara 2006

Il-GRTU tirraprezenta l-akbar numru ta’ intraprizi u negozji zghar u self-employed fejn l-aktar hemm numru kbir ta’ nisa jahdmu. Huma hafna n-nisa li llum jahdmu jew bhala sidien, managers jew bhala mpjegati fis-setturi tal-kummerc, tas-servizzi u f’negozji ta’ crafts u fornituri ohra, filwaqt li numbru kbir ta’ nisa ghalkemm mhux direttament impjegati huma ta’ sostenn kontinwu u necessarju ghall-intraprizi privati tal-familji

Il-GRTU tirraprezenta l-akbar numru ta’ intraprizi u negozji zghar u self-employed fejn l-aktar hemm numru kbir ta’ nisa jahdmu. Huma hafna n-nisa li llum jahdmu jew bhala sidien, managers jew bhala mpjegati fis-setturi tal-kummerc, tas-servizzi u f’negozji ta’ crafts u fornituri ohra, filwaqt li numbru kbir ta’ nisa ghalkemm mhux direttament impjegati huma ta’ sostenn kontinwu u necessarju ghall-intraprizi privati tal-familji.

Sfortunatament izda m’hemm l-ebda policy ta’ l-ebda awtorita’, lanqas ta’ dawk li huma specifikament inkarigati biex iharsu l-avvanz tal-mara fis-socjeta m’huma intizi b’mod partikolari ghal dawn is-setturi. Dan wara li l-GRTU f’kull opportunita tfakkar li eluf kbar ta’ nisa la jahdmu mall-gvern, la fil-fabbriki, la fil-lukandi u lanqas fil-korporazzjonijiet il-kbar li ghalihom qieshom li jitfasslu l-ligijiet u l-iskemi.

Il-GRTU din is-sena ghazlet bhala tema specjali “ 2006 trid tkun sena li taghmel id-differenza ghan-negozji z-zghar Maltin” u din tghodd ukoll ghall-avvanz u l-interess tan-nisa fis-setturi rapprezentati mill-GRTU. Il-GRTU tappella li din is-sena l-awtoritajiet jaghtu kaz b’mod specjali ghall-problemi kbar li jiffacjaw in-nisa self-employed u sidien u managers ta’ negozji u intraprizi u l-eluf ta’ nisa impjegati li jahdmu fis-settur kummercjali u tas-servizzi. Il-GRTU hi kommessa li taghti s-sapport shih taghha ghal kull inizjattiva li tghin biex dan is-settur jkun ta’ aktar sostenn ghan-nisa impjegati f’dawn is-setturi.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).