SME Chamber

Il-Membri tal-GRTU iqiesu s-Surcharge u z-zieda fil-prezz tal-fuels bhala determinanti ghal inkwiet

Minn Survey fost il-membri tal-GRTU li saret fil-bidu ta’ Mejju 2006 hareg li 72% tal-membri jhossu li fost ir-ragunijiet ewlenin ghaliex in-negozju taghhom bhalissa qed ibati hemm il-kwistjoni tas-Surcharge fuq l-Elettriku u l-Ilma u il-prezz tal-fuels.

Minn Survey fost il-membri tal-GRTU li saret fil-bidu ta’ Mejju 2006 hareg li 72% tal-membri jhossu li fost ir-ragunijiet ewlenin ghaliex in-negozju taghhom bhalissa qed ibati hemm il-kwistjoni tas-Surcharge fuq l-Elettriku u l-Ilma u il-prezz tal-fuels.

Ø 37 % tal-businesses li sofrew telf ta’ bejn 10% u 30% fl-ewwel erba’ xhur tas-sena 2006 iqiesu li s-Surcharge kienet il-kagun ewlieni.

Ø 22% tal-businesses li sofrew telf ta’ bejn 10% u 30% fuq it-turnover iqiesu li l-htija ewlenija hija l-prezz tal-fuels.

Ø 13% tal-businesses kollha li sofrew telf iqiesu li s-Surcharge u z-zieda fil-prezz tad-diesel huma konsegwenza principali li kompliet tefghathom ‘l isfel.

Meta l-membri kienu mitluba jghidu xi prospetti ghandhom ghall-kumplament tas-sena 2006, 32 % qalu li l-prospetti ser ikomplu jehzienu u r-raguni ewlenija li taw hi s-Surcharge. 17 % iqiesu l-prezz tal-fuels (diesel) bhala l-aktar li ser tgharraqhom.

Meta l-membri qalu xi jhossu li jista’ jghinhom biex il-prospetti taghhom ghall-kumplament tas-sena 2006 jitjiebu, 62 % semmew b’importanza t-tnaqqis fis-Surcharge, waqt li 41% qalu l-prezz tal-fuels.

76% tal-membri qalu li s-Surcharge u l-prezz tal-fuels mhux biss effetwaw b’mod drastiku l-ispejjez taghhom u l-profitibilita’ tal-azjenda taghhom, izda effetwa bil-kbir l-infieq tal-konsumaturi u dan kellu effett kbir fuq it-turnover taghhom

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).