Fabian Demicoli

Il-Kunsill Lokali tas-Siggiewi jgedded ftehim ma’ Green MT


Minn nhar
it-Tnejn li ġej jerġa' jibda l-ġbir tal-ħġieġ bieb bieb fis-Siġġiewi – Il-Kunsill
Lokali tas-Siġġiewi għadu kemm ġedded ftehim mal-iskema Green MT biex
jitkomplew is-servizzi ta' ġbir ta' skart riċiklabbli mir-residenzi
fis-Siġġiewi filwaqt li jerġa' jibda jsir il-ġbir tal-ħġieġ bieb bieb
fil-lokalità.

Dan il-ftehim ġie ffirmat aktar kmieni din il-ġimgħa mis-Sindku
tas-Siggiewi, Dr Karol Aquilina u mis-Sur Paul Abela, Chairman ta' Green MT.

Permezz
ta' dan il-ftehim ir-residenti tas-Siġġiewi ser ikomplu jgawdu minn servizz ta'
ġbir ta' skart riċiklabbli darbtejn fil-ġimgħa (kull nhar ta' Tlieta u nhar ta'
Ġimgħa) kif ukoll ġiet introdotta mill-ġdid ġabra ta' ħgieg kull l-ewwel Tnejn
ta' kull xahar. L-ewwel ġabra ser issir nhar it-Tnejn li ġej 7 ta' Lulju 2014
mit-8.00am 'il quddiem.

F'kelmtejn
waqt l-iffirmar tal-ftehim il-ġdid, is-Sindku tas-Siġġiewi Dr Karol Aquilina,
qal li dan il-ftehim għandu jwassal biex is-Siġġiewi jkompli joffri kwalità ta'
ħajja aktar lir-residenti tiegħu. Huwa rringrazzja lir-residenti kollha
tas-Siġġiewi tal-kooperazzjoni tagħhom u ħeġġiġhom jagħmlu użu mis-servizzi li
joffri l-Kunsill Lokali għall-ġbir ta' skart riċiklabbli. Huwa rringrazzja
lill-iskema Green MT tas-sehem tagħha u enfasizza li l-iskema dejjem ħadmet id
f'id mal-Kunsill Lokali fl-interess tal-lokalità tas-Siġġiewi u tar-residenti
kollha.

Is-Sur
Paul Abela, Chairman ta' Green MT irringrazzja lill-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi
tal-fiduċja fl-iskema Green MT u għall-ħidma kontinwa favur ambjent aktar
b'saħħtu fil-lokalità. Is-Sur Abela spjega li l-għan tal-Kamra Maltija
tan-Negoziji Żgħar u Medji (GRTU), hu li tkompli turi impenn biex tara li
l-membri tagħha, in-negozji żgħar u medji, jkunu minn ta'quddiem biex jilħqu
l-obbligi tagħhom. Fl-istess waqt il-GRTU temmen li kulħadd għandu jkun parti
mill-istess obbligu biex b'hekk l-ispiża tkun ugwali u sostennibli fit-tul.

Fil-preżent
jinġabar 5,330 kilo fil-ġimgħa ta' skart riċiklabbli mis-Siġġiewi. Bis-saħħa
ta' dan il-ftehim il-mira ser tkun dik li jinġabar kważi 7,000 kilo ta' skart
riċiklabbli fil-ġimgħa mis-Siġġiewi.

L-iskema
Green MT ser tkun qegħda tagħmel ukoll kampanja edukattiva u tgħin lill-Kunsill
Lokali tas-Siġġiewi biex isir studju ħolistiku dwar l-immaniġġjar tal-iskart
fis-Siġġiewi. L-iskema Green MT ser tipprovdi ukoll rigali spontanji fost dawk
ir-residenti tas-Siġġiewi li jkunu qegħdin joħorġu l-borża l-griża taghhom biex
tinġabar nhar ta' Tlieta u nhar ta' Ġimgħa u anke fejn jidħol il-ġbir ta' ħġieġ
kull l-ewwel Tnejn ta' kull xahar. Dan kollu qed iseħħ biex jintlaħqu l-miri
stabbiliti fil-pjan nazzjonali għall-immaniġġjar tal-iskart. Fl-okkażjoni
tal-iffirmar ta' dan il-ftehim il-ġdid il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi ppubblika
fuljett b'informazzjoni dwar is-servizzi li joffri għall-ġbir tal-iskart
fis-Siġġiewi. Kopja tal-fuljett tista' titniżżel permezz ta' din il-link:

Preżenti għall-iffirmar tal-ftehim il-ġdid kien hemm ukoll is-Segretarju
Eżekuttiv tal-Kunsill Liokali tas-Siġġiewi, is-Sur Nikol Baldacchino u l-Kap
Eżekuttiv tal-iskema Green MT, is-Sur Joe Attard. Green MT hi skema awtorizzata
mill-Awtorità ta' Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar biex tiġbor u tirkupra
skart tal-ippakkeġġjar. L-iskema tista' tiġi kkuntatjata waqt il-ħinijiet
tal-uffiċċju fuq in-numru 2149 6965.

What we can do for you

INFORMATION POINT

BUSINESS SERVICES

MEMBERSHIP BENEFITS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

B2B NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

FUNDING ASSISTANCE

COURSES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).