SME Chamber

Il-Kunsill Ezekuttiv tal-GRTU jesprimi s-solidarjeta’ u s-sapport shih lid-Direttur Generali

 Il-Kunsill Ezekkuttiv Nazzjonali tal-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji iltaqa' illum il-Gimgha 2 ta' Marzu 2012. Il-Kunsill Ezekkuttiv ra s-sitwazzjoni dwar id-diskussjoni li qamet fl-MCESD fuq il-qaghda tal-impjiegi f'Malta u l-mod kif id-diskussjoni interna fl-MCESD li fiha ippartecipa d-Direttur Generali tal-GRTU Vince Farrugia giet irrappurtata fil-Minuti tal-MCESD.

 

Il-Kunsill Ezekkuttiv Nazzjonali jinnota li l-minuti tal-MCESD ma jirriflettux fedelment dak li intqal u jikkundanna l-mod manipulattiv kif l-GWU ghafget u uzat dawn il-Minuti bil-hsieb car li taghmel hsara lill-GRTU u lid-Direttur Generali personalment.

Il-Kunsill Ezekkuttiv Nazzjonali tal-GRTU jikkundanna bil-qawwi l-kampanja ta' attakki bla sens li l-Media tal-GWU qed taghmel fuq il-GRTU u b'mod partikolari l-attakki personali tas-Segretarju Generali tal-GWU Tony Zarb fuq id-Direttur Generali tal-GRTU Vince Farrugia. Il-Kunsill Ezekkuttiv Nazzjonali jesprimi bla ebda riservi l-appogg shih u solidarjeta' lid-Direttur Generali Vince Farrugia u jirrisolvu li ghall-GRTU din hi kwistjoni ivvintata u immanipulata mill-GWU bil-ghan car li taghmel hsara lill-GRTU. Il-Kunsill tal-GRTU ghalhekk issostni r-rieda tad-Direttur Generali tal-GRTU li ma jhalliex lill-GWU, l-media tal-GWU u l-allejati taghhom jintimidaw lil Vince Farrugia mir-rieda tieghu li jinorja it-talbiet bla sens li qed tesigi il-GWU u li jibqa' koncentrat kif dejjem ghamel fuq ix-xoghol siewi tieghu b'sapport shih lis-self-employed, il-haddiema u s-sidien tan-Negozji Maltin.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).